Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa

Z ogromną erudycją omawia zarówno wielkie wydarzenia historyczne, polityczne, społeczne, jak i zagadnienia kulturowe i religijne, a także obyczaje i sprawy życia codziennego ludzi współczesnych Chrystusowi.

Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa
Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa


Za darmo, do wygrania książka!

"Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa" tłum. J. Lasocka
Autor: Daniel-Rops Henri

W oparciu o dane biblijne, dzieła starożytnych historyków, badania naukowe i odkrycia archeologiczne Daniel-Rops kreśli panoramiczny obraz życia mieszkańców Palestyny na przełomie dwóch wielkich epok. Z ogromną erudycją omawia zarówno wielkie wydarzenia historyczne, polityczne, społeczne, jak i zagadnienia kulturowe i religijne, a także obyczaje i sprawy życia codziennego ludzi współczesnych Chrystusowi.

W chwili gdy miał się pojawić Chrystus, Palestyna, niewielki, uroczy kraj, kolebka ścisłego monoteizmu, znajduje się pod okupacja rzymską, stanowi jedynie odległą prowincję rozległego mocarstwa. Naród Żydowski z nadzieja oczekuje nadejścia Mesjasza i wyzwoliciela. Tymczasem codzienne życie płynie tu jak przed setkami lat... .W oparciu o dane biblijne, dzieła starożytnych historyków, badania naukowe i odkrycia archeologiczne Daniel-Rops kreśli panoramiczny obraz życia mieszkańców Palestyny na przełomie dwóch wielkich epok. Z ogromna erudycja omawia zarówno wielkie wydarzenia historyczne, polityczne, społeczne, zagadnienia kulturowe i religijne, jak i obyczaje oraz sprawy życia codziennego ludzi współczesnych Chrystusowi.
 

Opis książki:

Panoramiczny obraz życia codziennego mieszkańców Palestyny nakreślony w oparciu o Biblię, dzieła starożytnych historyków i odkrycia archeologiczne.

W chwili gdy miał się pojawić Chrystus, którego czyny i słowa nieodwracalnie zmieniły oblicze starego świata, Palestyna, niewielki, uroczy kraj, kolebka ścisłego monoteizmu, znajduje się pod okupacją rzymską, stanowi jedynie odległą prowincję potężnego cesarstwa. Naród żydowski, pieczołowicie podtrzymujący własne tradycje, od wieków stawiający opór falom pogaństwa, z nadzieją oczekuje nadejścia Mesjasza i wyzwoliciela. Tymczasem codzienne życie płynie tu jak przed setkami lat - ludzie zakładają rodziny, wychowują dzieci, budują domy, w pocie czoła zarabiają na chleb powszedni. Chłopi, rzemieślnicy i handlarze krzątają się wokół własnych spraw i obowiązków, płacą podatki "Bogu i cesarzowi ", w szabat modlą się w synagogach. Ziemskie życie Chrystusa jest nierozerwalnie związane z tradycją, prawami i obyczajami "narodu wybranego ". W oparciu o dane biblijne, dzieła starożytnych historyków, badania naukowe i odkrycia archeologiczne Daniel-Rops kreśli panoramiczny obraz życia mieszkańców Palestyny na przełomie dwóch wielkich epok. Z ogromną erudycją omawia zarówno wielkie wydarzenia historyczne, polityczne, społeczne, zagadnienia kulturowe i religijne, jak i obyczaje oraz sprawy życia codziennego ludzi współczesnych Chrystusowi. Henri Daniel-Rops (1901 -1965) francuski historyk, powieściopisarz, eseista, poeta i krytyk literacki; członek Akademii Francuskiej; przedstawiciel humanizmu chrześcijańskiego. Od 1934 r. zajmował się głównie historią chrześijaństwa i jego wpływów na kulturę europejską. Najważniejsze prace: Od Abrahama do Chrystusa, Dzieje Chrystusa oraz ośmiotomowe dzieło pt. Uhistoire de l eglise du Christ.

Książka "Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa" - Henri Daniel-Rops - oprawa twarda - Wydawnictwo Cyklady. Książka posiada 416 stron.

Spis treści:

CZĘŚĆ PIERWSZA
Ziemia i naród

Rozdział I. TŁO GEOGRAFICZNE
1. Palestyna
2. Piękno i wielobarwność Ziemi Świętej
3. Upał, chłód, wiatry i ulewy
4. Drzewa, kwiaty, owoce
5. Imples omne animal benedictione
Rozdział II. TŁO NARODOWE
1. Naród Obietnicy
2. Nomen numen
3. Rasa czy wiara?
4. Dziwna sprawa Samarytan
5. Miasta greckie
6. Tak mały, a tak wielki zarazem
7. Wielkie rozproszenie Żydów
Rozdział III. TŁO POLITYCZNE
1. Bóg i cezar
2. Teokracja
3. Palestyna pod panowaniem Rzymu
4. Herod Wielki
5. Spadkobiercy Heroda i prokuratorzy
6. Okupanci i okupowani
Rozdział IV. JEROZOLIMA
1. Miasto radości Bożej
2. Położenie i krajobraz
3. Tysiąc lat historii
4. Mieścina czy metropolia?
5. „Miasto doskonałej piękności "
6. Żyć w Jerozolimie


CZĘŚĆ DRUGA
Noce i dnie błogosławią Pana

Rozdział I. DZIECKO W IZRAELU
1. „Dziecię nam się narodziło "
2. Naznaczony piętnem Bożym
3. Imię
4. Wychowanie młodzieży
5. Pełnoletność
Rozdział II. RODZINA - „KOŚĆ MOJA I CIAŁO MOJE "
l. „Kość moja i ciało moje "
2. Ożenek
3. Zakazy i obowiązki
4. Od zaręczyn do wesela
5. Ojciec rodziny
6. Niewiasta w Izraelu
7. Upadki i rozbicie szczęścia małżeńskiego
Rozdział III. WIELCY I MALI, BOGACZE I UBODZY
1. Od plemienia do warstw społecznych
2. Niewolnictwo w Izraelu
3. „Nie czuj wstrętu do pracy uciążliwej "
4. Kim byli amhaarecel
5. Beati possidentes
6. Odrębna warstwa: pisarze
7. Stosunki między warstwami społecznymi
Rozdział IV. OBOWIĄZKI SPOŁECZNE
1. Służebność Żydom nie znana
2. Ciężar podatków
3. „Szmatą słabości — wszystkie sprawiedliwości nasze "
4. Sędziowie i sądy
5. Prawo cywilne
6. Zbrodnie, wykroczenia i kary
Rozdział V. TABELE NIEBA I MIARY LUDZKIE
1. Rok i miesiące
2. Tydzień składa się z siedmiu dni
3. Dzień i godziny
4. Miary i wagi
5. Monety w Palestynie
Rozdział VI. POŻYWIENIE I ODZIEŻ
1. „Daj nam dzisiaj... "
2. „Chleba naszego powszedniego... "
3. Vinum laetificat cór hominis
4. Przy stole
5. Płaszcz i szata
6. Dom
Rozdział VII. W POCIE CZOŁA
1. Bóg ustanawia pracę
2. Życie „dobrego pasterza "
3. Pracownicy rolni
4. „Zarzućcie sieci "
5. Rzemieślnicy
Rozdział VIII. OD HANDLU DO ROZBOJU
1. „Nie lubimy zajmować się handlem "
2. Wielkie obroty handlu i banków
3. Etyka pieniądza i interesów
4. „A morze powiada: nie ma jej (mądrości) u mnie "
5. Drogi i szlaki
6. Podróżni i rozbójnicy
Rozdział IX. SŁOWO I PISMO
1. Jakimi językami mówił Chrystus?
2. Recytacja, rytmika, paralelizm
3. Jakim pismem posługiwał się Chrystus?
4. Materiały do pisania i książki
5. W jaki sposób przekazywano wiadomości?
Rozdział X. LITERATURA, SZTUKA, NAUKA
. 1. Literatura bez literatury
2. Sztuka słowa mówionego
3. Non impedias musicam
4. Naród bez sztuki?
5. Nauka — tajemnice Boże
Rozdział XI. OBYCZAJE, NAWYKI, STROJE, ROZRYWKI
1. Życie codzienne
2. Strój i zabiegi toaletowe
3. Stosunki społeczne
4. Gwiazdy i demony
5. Rozrywki i czas wolny
6. Sprawy wstydliwe
Rozdział XII. GDY MILKNIE ŚPIEW PTAKÓW
1. Dola człowieka: cierpienie i śmierć
2. Higiena i zdrowie
3. Choroby
4. Lekarze i sztuka lekarska
5. Śmierć i grób
6. „Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo "


CZĘŚĆ TRZECIA
Naród i jego Bóg

Rozdział I. CZAS BOGU POŚWIĘCONY
1. Życie religijne Izraela
2. Dzień uświęcony modlitwą
3. Tydzień uświęcony przez szabat
4. Rok uświęcony przez święta
5. Rok szabatowy, rok jubileuszowy
Rozdział II. DOMY BOŻE
1. Świątynia - „miejsce chwały Bożej "
2. Świątynia, którą znał Chrystus
3. Liturgia i mistyka Świątyni
4. Synagoga, która nie jest Świątynią
5. Nabożeństwo synagogalne
Rozdział III. SŁUGI BOŻE
1. Kapłani i lewici w służbie Świątyni
2. Doktorowie w służbie Prawa
3. Dwa ugrupowania religijne: faryzeusze i saduceusze
4. Śluby nazirejczyków
5. Mnisi znad Morza Martwego
Rozdział IV. WIARA IZRAELA A PRZYJŚCIE MESJASZA
1. Pierwsze przykazanie
2. Czy Bóg oddala się od człowieka?
3. Drugie przykazanie — podobne pierwszemu
4. Naród wybrany czy uniwersalizm?
5. Czy litera zabija Ducha?
6. Mesjasz: kto i kiedy?
Zakończenie


CHRYSTUS NA TLE SWEGO NARODU I SWEJ EPOKI
1. Ten Żyd, którym był Chrystus
2. „Celem bowiem Prawa jest Chrystus "
3. Naród żydowski a Jezus
WSKAZANIA BIBLIOGRAFICZNE
UWAGI DO BIBLIOGRAFII POLSKIEJ
TABLICA CHRONOLOGICZNA l
TABLICA CHRONOLOGICZNA 2