ZMIENIĆ SŁOWA, KTÓRE WYCHODZĄ Z TWOICH UST.

Używaj właściwej mowy nawet jeśli rozmawiasz o nie-Biblijnych tematach.

ZMIENIĆ SŁOWA, KTÓRE WYCHODZĄ Z TWOICH UST.

ZMIEŃ SWOJE SŁÓWA I WYPOWIADAJ TYLKO TO, CO MÓWI BÓG, A ŻEBY TO ZROBIĆ MUSISZ ZNAĆ JEGO SŁOWO, BIBLIE.

WIĘC ZACZĄŁEM JE STUDIOWAĆ! Ta przesłanie wypowiadania tylko tego co Bóg powiedział bardzo mocno przemówiło do mnie, tam mocno uchwyciłem to i wtedy zrozumiałem, że nie pozwolę chorobie, śmierci czy czemukolwiek negatywnemu wychodzić z moich ust, że nie będę już mówić ''Ojej jaki ja jestem chory i zmęczony, moja gorączka mnie wykończy itp.'' ŚMIERĆ I CHOROBA, BIEDA I BRAK – ZROZUMIAŁEM, ŻE NIE MOGĘ POZWOLIĆ TEMU WYCHODZIĆ Z MOICH UST! Z jakiegoś powodu to przesłanie utkwiło we mnie i dosłownie obróciłem się o 90 stopni. Mam na myśli, że w ciągu nocy zmieniłem mój sposób mówienia i zacząłem robić to co nazywam właściwą mową, która po prostu znaczy mówienie tego co mówi Biblia.

Mówię to ponieważ jeżeli zamierzasz zrównać, wypoziomować swoje ciało ze Słowem Bożym, pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić to zmienić swoją mowę.

MUSISZ ZMIENIĆ SŁOWA, KTÓRE WYCHODZĄ Z TWOICH UST – ZROZUM, ŻE TO DOSŁOWNIE OZNACZA MÓWIENIE TEGO CO MÓWI BIBLIA W KAŻDEJ SYTUACJI!

To oznacza używanie właściwej mowy nawet jeśli rozmawiasz o nie-Biblijnych tematach.
Przeciwieństwem poprawnej mowy jest to co Biblia nazywa próżnością czy bezczynnością, bezczynną mową lub bezczynnymi słowami. Powiemy sobie o nich innym razem.
Dzisiaj chcemy pomówić o tym jak zrównać swoje ciało ze Słowem Bożym, ponieważ Bóg mówi, że jesteś zdrowy – NIE MÓWI, ŻE BĘDZIESZ UZDROWIONY – BÓG MÓWI, ŻE JESTEŚ UZDROWIONY! Czas przeszły, więc zostało już to dokonane. Słowo Boga mówi, że jesteś błogosławiony i że już zostałeś pobłogosławiony, że mamy czas przeszły w którym zostało to już dokonane z całym duchownym błogosławieństwem w niebie.


A więc Biblia mówi, że JUŻ JESTEŚ uzdrowiony, że JUŻ JESTEŚ pobłogosławiony, że MASZ JUŻ namaszczenie, które trwa, że Bóg poznaje twoje potrzeby według jego bogactw w chwale Jezusa Chrystusa. A więc masz zapewnione to w każdym aspekcie, w każdej części swojego życia, ponieważ Bóg już to przepowiedział. On już dokładnie określił jak jego opinia wpływa na twoje życie. Możesz tego na początku nie zrozumieć, uważać, że jesteś atakowany, ok. rozumiem to. Ale BIBLIA MÓWI RÓWNIEŻ, ŻE KAŻDA BROŃ UKUTA PRZECIWKO TOBIE NIC NIE WSKÓRA – MUSISZ UŚWIADOMIĆ SOBIE, ŻE WSZELKIE SŁOWA SKIEROWANE PRZECIWKO TOBIE ZOSTANĄ POTĘPIONE! Właśnie o tym mówi Słowo, właśnie tak Bóg widzi otaczające nas rzeczy.


Curry Blake  "Jak dostosować swoje ciało do Słowa Bożego"