Czytam to na głos

13 Strzeż swego języka od zła, a swoich warg od podstępnej mowy. 14 Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego. 15 Oczy PANA są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy nachylone na ich wołanie; 16 Lecz oblicze PANA jest przeciwko złoczyńcom, aby pamięć o nich wymazać z ziemi. 17 Wołają sprawiedliwi, a PAN wysłuchuje ich i uwalnia od wszelkich trudności. 18 Bliski jest PAN skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu. 19 Liczne są cierpienia sprawiedliwego, ale PAN uwalnia go od nich wszystkich. 20 On strzeże wszystkich jego kości; ani jedna z nich nie będzie złamana. 21 Zło zabija niegodziwego i ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, będą zniszczeni; 22 PAN odkupi dusze swoich sług i nie będą zniszczeni ci, którzy mu ufają.

Czytam to na głos
Czytam to na głos

1 Bogosławie Boga w każdym czasie, Chwała zawsze na moich ustach.
2 Moja dusza będzie się chlubić PANEM; pokorni to usłyszą i rozradują się.
3 Uwielbiajcie PANA ze mną i wspólnie wywyższajmy jego imię.
4 Szukałem PANA, a on mnie wysłuchał i uwolnił od wszystkich mych trwóg.
5 Spojrzeli na niego i rozpromienili się, a ich oblicza nie doznały wstydu.
6 Ten oto biedak wołał, a PAN wysłuchał i wybawił go ze wszystkich jego utrapień.
7 Anioł PANA rozbija obóz dokoła tych, którzy się go boją, i wybawia ich.
8 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest PAN: Błogosławiony człowiek, który mu ufa.
9 Bójcie się PANA, jego święci, bo niczego nie braknie tym, którzy się go boją.
10 Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz szukającym PANA nie zabraknie żadnego dobra.
11 Chodźcie, synowie, słuchajcie mnie; nauczę was bojaźni PANA.
12 Który człowiek chce długo żyć i pragnie wiele dni, aby móc oglądać dobro?
13 Strzeż swego języka od zła, a swoich warg od podstępnej mowy.
14 Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego.
15 Oczy PANA są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy nachylone na ich wołanie;
16 Lecz oblicze PANA jest przeciwko złoczyńcom, aby pamięć o nich wymazać z ziemi.
17 Wołają sprawiedliwi, a PAN wysłuchuje ich i uwalnia od wszelkich trudności.
18 Bliski jest PAN skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu.
19 Liczne są cierpienia sprawiedliwego, ale PAN uwalnia go od nich wszystkich.
20 On strzeże wszystkich jego kości; ani jedna z nich nie będzie złamana.
21 Zło zabija niegodziwego i ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, będą zniszczeni;
22 PAN odkupi dusze swoich sług i nie będą zniszczeni ci, którzy mu ufają.