Wieczerza Pańska i jej Znaczenie.

Znaczenie Wieczerzy Pańskiej

Wieczerza Pańska i jej Znaczenie.
Wieczerza Pańska i jej Znaczenie.

 

Znaczenie Wieczerzy Pańskiej i czym jest uzdrowienie ciała. Spożywanie chleba symbolizuje otrzymywanie przez nas błogosławieństw biczowania. Biczowania, które dało ci uzdrowienie z wszelkich chorób.


Wiele kościołów nie wierzy w uzdrowienie ciała poprzez odkupienie, które dał nam Jezus. Nie wiedzą, dlaczego powinni spożywać chleb społeczności Stołu Pańskiego. Wiedzą, dlaczego powinni pić z kielicha. Wiedzą, że kielich symbolizuje krew Jezusa przelaną na odpuszczenie grzechów, ale nie wierzą w sińce Jezusa, ani w błogosławieństwo, jakie nam dają.


1 Kor 11:25-28
25 Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę.


26 Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie.


27 Dlatego też kto je ten chleb albo pije ten kielich Pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana.


Ten werset jest częścią klucza do zrozumienia tej części 1 Listu do Koryntian. Użyte tu słowo „niegodnie” oznacza picie lub spożywanie soku i chleba podczas Wieczerzy Pańskiej w sposób lekceważący i nonszalancki, nie biorąc pod uwagę powagi ofiary Chrystusa i bez zrozumienia jak wielkie korzyści ta ofiara nam daje. Mówi nam, że jeśli będziemy brać udział w Stole Pańskim bez odpowiedniego uznania dla chleba i soku, będziemy winni i poniesiemy karę.


Większość ludzi właściwie rozpoznaje, że sok jest pamiątką krwi Jezusa, która została wylana za nasze odkupienie. Większość nie będzie „winnymi krwi” w tym sensie, ale wiele biblijnie wierzących kościołów jest „winnych ciała”, ponieważ spożywają chleb bez skupiania się na fakcie, że reprezentuje on ciało, które było biczowane, i które zapłaciło za nasze fizyczne uzdrowienie.


Jeśli ci, którzy wierzą w Boże uzdrowienie są winni, jeśli nie uznają, jak ważny jest chleb/ciało, o ileż bardziej winni będą ci, którzy nie wierzą w Boże uzdrowienie i jedzą chleb bez skupiania się na wartości ofiary Jezusa złożonej za nas. Poniższe wersety dowodzą tego.  
28 Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba, i niech pije z tego kielicha.


Tutaj apostoł Paweł mówi nam, co robić, gdy uczestniczymy w Stole Pańskim. Musimy badać samych siebie, żeby mieć pewność, że nie jesteśmy winni ciała i krwi. Musimy się skupiać na wartości ofiary Jezusa.  


Curry Blake