W jakim języku mówił Jezus ?

W jakim języku mówił Jezus ? Jakiego języka używali jego rodzice /

W jakim języku mówił Jezus ?

Do dziś często się słyszy, że Jezus mówił w języku Hebrajski ale musimy sobie zdać sprawę, że za czasów Jezusa (a wiemy to z historii niezmanipulowanej ) że w tamtych czasach, czyli w starożytności nie było pojęcia Hebrajczyk czy Hebrajski język. Nie było też żadnych Hebrajczyków i nigdy nie było też języka hebrajskiego. Jest to często popełniany błąd przez chrześcijan i nie tylko a wynika on z niewiedzy i braku zainteresowania historią. W jakim języku mama Jezusa zwracała się do Niego? Jak brzmi prawdziwe imię Jezusa ? czytaj Biblia 2019 Najnowsze tłumaczenie.

http://magisteriumpisma.pl/uploads/images/image_750x_5d49506e534a5.jpg

 

Zacznijmy od początku.

Abraham był Aramejczykiem, jego syn Izaak był również Aramejczykiem (o czym mówi żydowska Księga przez chrześcijan zwana Starym Testamentem). Żona Izaaka była również Aramejską sprowadzoną przez sługę z Aramu. Więc Jakub i Ezaw byli czystymi Aramejczykami, a nie Hebrajczykami i ich językiem był język aramejski, a nie hebrajski…

W V Mojżeszowej ( Powtórzonego Prawa) rozdział 26 wiersz 5 czytamy:

”…Zabłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec i zstąpił do Egiptu…”. Dlatego Izraelczycy i Judejczycy (nie słusznie przez Polaków nazywani żydami) zawsze do czasów Jezusa Chrystusa (z Jezusem włącznie ) mówili po aramejsku. W języku aramejskim spisane były również oba Talmudy (i babiloński i jerozolimski), bo język hebrajski nigdy nie istniał w starożytności. Na istnienie jakichkolwiek pism w języku hebrajskim w starożytności nie ma żadnych materialnych dowodów. Są dowody na pisma Egipcjan, Sumerów, Asyryjczyków, Babilończyków, Aramejczyków i innych, a nie ma żadnego, żadnego zapisu w języku hebrajskim w starożytności, taki język nie istniał.

Chaldejczycy, to również Aramejczycy, więc i oni i Babilończycy władali takim samym językiem jak Izraelczycy, czy Judejczycy.

Od ok. X do IV wieku p.n.e. na „Bliskim Wschodzie” (i w Palestynie) panował język aramejski. Później po około V wieku p.n.e. zastąpiony nowocześniejszym językiem greckim. Jednak Judejczycy ( fałszywie nazywani żydami) nadal posługiwali się językiem swojej nacji, czyli aramejskim. 

Przeanalizujmy to. Dlaczego Jakub (protoplasta "Hebrajczyków" (od hibru rozbójnik, złodziej), który był Aramejczykiem i porozumiewał się w języku aramejskim raptem miał stać się Hebrajczykiem mówiącym w innym języku…hebrajskim?

Kiedy mógł powstać pisany język hebrajski?

Aramejczyk, Beduin, biedny pasterz kóz i owiec Jakub z 70 „dusz” jedzie do ”Egiptu” (w rzeczywistości aramejskie „plemię jakubowe” nigdy nie było w Egipcie) na 400 lat (lub na 4 pokolenia...100 lat). Czy w niewoli aramejskie „jakubowe plemię” mogło stworzyć pisany język hebrajski…? …inny od ich ojczystego aramejskiego?...w jakim celu…? No załóżmy, że po 400 latach ich mędrzec Mojżesz (egipskie imię znaczące jedynie syn…) stworzył taki język,…ale Mojżesz, uczony egipski mógłby znać jedynie „hieroglify”, więc język hebrajski, który by stworzył, to za litery miałby „hieroglify”, a nie „wykańciałe” litery aramejskie, (jakie ma współczesny język hebrajski). Mojżesz przecież nie mógł znać pisma aramejskiego. Według Biblii aramejskie „plemię jakubowe” w Egipcie było 400 lat (lub 100 lat inna wersja). Przez ten okres (gdyby było to prawdą), to te plemię mogłoby przy wyjściu z Egiptu liczyć najwyżej 1.000 osób. W 400 lat przyrost w tamtych czasach nie mógłby być większy. Np. przyrost Polaków na przestrzeni 1.000 lat, w o wiele lepszych warunkach klimatycznych wynosi 30 krotność. Więc czy taka grupka byłych niewolników mogłaby stworzyć język pisany ? Z pewnością, nie. Byli Aramejczykami, język pisany aramejski już wtedy istniał wiec, w jakim celi wymyślaliby nowy język. Logika wskazuje na to , że wymyślony język ( „hebrajski”) po wyjściu z Egiptu powinien mieć „hieroglify” za litery, a nie litery aramejskie. Kiedy więc powstał język hebrajski ? Pisany język hebrajski stworzyli dopiero tzw. masoreci na przestrzeni VI do X wieku naszej ery. Jako, że masoreci, byli potomkami Aramejczyków, a pochodzili z Judei, więc stworzyli nowocześniejszy język niż aramejski i nazwano go hebrajskim (nie wiadomo dlaczego chrześcijanie tak go nazwali). Wiec litery „hebrajskie” znaczeniowo, to są te same, co w alfabecie języka aramejskiego. Tylko, że litery aramejskie były bardziej owalne, a litery hebrajskie nabrały bardziej „kanciastego” kształtu. Podobnie jak litery (bukwy) rosyjskie, to są bardziej kanciate litery alfabetu języka greckiego. Prawda jest taka, że pierwsze znane teksty Starego Testamentu, jakie znamy zostały zapisane w języku greckim pod nazwa Septuaginty (LXX). Nawet większość cytatów ze Starego Testamentu w Nowym Testamencie pochodzi z Septuaginty lub z języka aramejskiego (nie z hebrajskiego). Miej więcej w tym czasie ( najprawdopodobniej za sprawą Machabeuszy, bo ci narzucili jahwizm i wszystkim Judejczykom i zajmowali się szeroko pojętą „ewangelizacją” jahwizmu) z tradycji ustnej powstały tzw. Targumy („Stary Testament” z komentarzami) spisane w języku aramejskim. Jednak Targumy mają różne wersje ("żydowskich" legend) więc chrześcijanie zastosowali, tu kłamliwą wersję, że powstały one z nieprawidłowości przy tłumaczeniu z hebrajskiego. A jak wiadomo, że tzw. hebrajskiego nigdy w starożytności nie było, bo nie ma na to żadnych dowodów materialnych więc razi te zakłamanie tych wszystkich chrześcijańskich biblistów, chcących utajnić prawdę, że Judejczycy („żydzi”) mieli różne wersje swoich legend, które chrześcijanie z niezrozumiałych powodów przyjęli jako słowo Boże. Powstał więc problem, którego jedynym rozwiązaniem było wymyślenie istnienia języka hebrajskiego (choć nie było nawet takiego narodu). W Judei zawsze mówiło się po aramejsku (od IV wieku i po grecku), ale nigdy nie mówiło się po hebrajsku ponieważ nigdy takiego języka w starożytności nie było. Również i żadna grupa judejskich prozelitów w diasporze nie mówiła nigdy i nigdzie po hebrajsku, bo ten język tzw. hebrajski stworzony przez masoretów (IV-X wiek ne) był wyłącznie do spisania Ksiąg żydowskich ( co prawda o ok. 20 % obszerniejszych niż Septuaginta), ale nie nadawał się do mówienia. Stworzono go tylko po to, aby utrwalić wreszcie jedną wersję swoich legend . Tzw. Język Biblijny (pisany), to uwspółcześniony język aramejski powstały pomiędzy VI, a X wiekiem naszej ery jako próba szczątkowych wyznawców faryzejskiego judaizmu przed zagrożeniem ze strony rozrastającego się chrześcijaństwa. Najstarsze pisma Starego Testamentu w języku hebrajskim, to kodeks Aleksandryjski i Leningradzki z X naszej ery. Podobnie są to kopie nieistniejącego już dzisiaj Kodeksu z Aleppo. Współcześnie żydzi w Izraelu posługują się tzw. językiem nowo-hebrajskim stworzonym w XIX i XX wieku i narzuconym żydom przez syjonistów. Jednak nowo-hebrajski (powstały pod koniec XIX wieku) jest całkowicie nowym językiem, jeżeli chodzi o słownictwo i gramatykę niż ten hebrajski, masorecki. Tylko pozostały te same litery. Tzw. pisma z Qumram, to zwyczajna „żydowska” fałszywka. Arabowie zgodnym chórem twierdzą, że pisma te żydzi przerzucili („ukradli”) z Jemenu. Współcześni żydzi nie mają nic wspólnego ze starożytnymi Judejczykami i Izraelczykami (plemionami aramejskimi), ani etnicznie, ani religijnie (religia "Mojżeszowa" mogła jedynie istnieć ze świątynią. Nie ma świątyni, to i upadła religia "Mojżeszowa"), ani językowo (ponieważ żadna z grup "żydów" nigdy nie porozumiewała się w języku aramejskim (hebrajskim ? nie możliwe), a w ponad ok. 30-tu innych zmyślonych językach ani krajów w których żyli. Żydzi, to Chazarowie, lud turecki, którzy w VII wieku nie przeszli na judaizm talmudyczny (większość) i na judaizm karaimski (mniejszość). W Biblii słowo żyd nie występuje (z powyższych względów) ani razu. Jedynie w Biblii tłumaczonej na język Polski wszędzie gdzie występuje słowo Judejczyk tłumaczy się fałszywie na żyd(to bład i nie prawda). W żadnym innym języku takiego fałszu nie ma ale w polskich Bibliach jest. W niemieckim tłumaczeniu Biblii Judejczyk, to Jude, w angielskiej Judejczyk, to Jew, w Rosyjskim, to „Jewrej”

 

W wielu Kościołach język aramejski jest wciąż językiem liturgicznym. Do nich należą Kościół Wschodu (Church of the East), Chaldejski Kościół Katolicki (Chaldean Catholic Church), Syriacki Kościół Prawosławny (Syriac Orthodox Church), Syriacki Kościół Katolicki (Syriac Catholic Church), oraz Maronicki Kościół Katolicki (Maronite Catholic Church).

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aramejczycy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Damaszku

https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_aramejski    Alfabet aramejski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aramejczycy    Aramejczycy

 

TAGI:

Historia Asyryjczyków, Tagged arabski, arameistyka, Asyria, Asyro-Chaldejczycy, asyro-chaldejski, Asyrologia, Asyryjczycy, Asyryjczyk, asyryjski, Bliski Wschód, Chaldejczycy, Chaldejczyk, chaldejski, chrześcijanie, chrześcijański, chrześcijaństwo, Hezbollah, iracki, Irak, Iran, Izrael, język aramejski, katolicym, Kościół, Liban, Maronici, Orient, prawosławie, Seyfo, Syria, syriacki, syryjski, SZLOMO, Turcja,