Cielesny umysł. Uzdrowienie dla każdego

Cielesność jest stanem, w którym może być każdy, jeśli nie wybrał autentycznego życia przez wiarę. Nie ma tu znaczenia od jak dawna ktoś jest chrześcijaninem. Nowo narodzony chrześcijanin może zdecydować się na myślenie w sposób duchowy oraz wprowadzić je w życie, a ktoś, kto od czterdziestu lat jest chrześcijaninem, może wciąż posiadać „cielesny” umysł.

Cielesny umysł. Uzdrowienie dla każdego

Osoba, która ciągle reaguje na rzeczy lub ludzi w sposób niezgodny z tym jak Pismo poleca reagować, jest osobą o „cielesnym” umyśle.


Na przykład:
Osoba (chrześcijanin) odczuwa ból albo ma jakiś inny symptom. Idzie do lekarza, który przeprowadza badania, a potem oświadcza jej, że cierpi na konkretne schorzenie lub chorobę.
Osoba ta natychmiast jest przytłoczona strachem, który również przywoła wyobrażenia umierania, zamartwienia o to, jak jej dzieci poradzą sobie bez niej, itd. Jeśli taki strach prowadzi do depresji, to osoba ta ma „cielesny” umysł.


Z drugiej strony, powiedzmy, że ma miejsce dokładnie ten sam scenariusz z wyjątkiem depresji. Ktoś może początkowo reagować w taki sam sposób, kiedy to strach próbuje nim zawładnąć. Ale osoba o duchowym umyśle „przepasuje lędźwie” swojego umysłu i obmyśla plan działania. Zamiast poddawać swój umysł wrogowi, rozpoczyna walkę duchową. Zwołuje wszystkich bliskich jej duchem przyjaciół, których ma, informując ich o sytuacji. Zaprasza paru najbliższych przyjaciół do ogłaszania życia i uzdrowienia oraz do nakazywania chorobie, by się wyniosła. Trwa to tak długo aż jest zupełnie zdrowa i dobrze się miewa.


Cielesność jest stanem, w którym może być każdy, jeśli nie wybrał autentycznego życia przez wiarę. Nie ma tu znaczenia od jak dawna ktoś jest chrześcijaninem.
Nowo narodzony chrześcijanin może zdecydować się na myślenie w sposób duchowy oraz wprowadzić je w życie, a ktoś, kto od czterdziestu lat jest chrześcijaninem, może wciąż posiadać „cielesny” umysł.


W Ewangelii Mateusza 8, 5-13 czytamy historię setnika. Nie był on członkiem przymierza Abrahama. Technicznie rzecz biorąc, nie miał on prawa być uzdrowionym przez Jezusa. Kiedy setnik opowiedział Jezusowi o swoim chorym słudze, Jezus natychmiast odparł, że pójdzie i uzdrowi go. (Wydaje się nawet, że Jezus przerwał setnikowi, bo setnik powiedział, że Jezus nie musi iść do jego domu – aby fizycznie dotknąć tego sługę – ponieważ rozumiał na czym polega sprawa autorytetu i wiedział, że jeśli Jezus wyda rozkaz, to jego sługa odzyska zdrowie).
Zwróć uwagę na to, że setnik poruszał się w wierze i nie potrzebował żadnego fizycznego punktu, na którym mogłaby się oprzeć jego wiara. Jezus oznajmił, że ten setnik miał więcej wiary niż ktokolwiek ze spotkanych dotąd przez niego ludzi. Zauważ jak setnik różni się od kobiety cierpiącej na krwotok.


Curry Blake

"Uzdrowienie dla każdego"