Syn i Ojciec dla Boga

Duchu prowadź mnie tam, gdzie moje zaufanie jest bez granic, pozwól mi chodzić po wodach, gdziekolwiek byś mnie zawołał.

Spirit lead me where my trust is without borders, let me walk upon the waters, where ever You would …

Duchu prowadź mnie tam, gdzie moje zaufanie jest bez granic, pozwól mi chodzić po wodach, gdziekolwiek byś mnie zawołał.

https://youtu.be/teK_FYJukfw

 

 

 

www.magisteriumPisma.pl