Święta Żydowskie - Nowy Rok w 2022 według kalendarza hebrajskiego obchodzony jest 25 września 2022 (wieczorem)

Rosz Haszana - Święta jesienne rozpoczyna Rosz Haszana (Nowy Rok według kalendarza hebrajskiego w tym roku wieczorem 25 września 2022), w tym: - Święto Trąb – co wskazuje na ponowne przyjście Chrystusa, pochwycenie Oblubienicy, następnie

Święta Żydowskie - Nowy Rok w 2022 według kalendarza hebrajskiego obchodzony jest 25 września 2022 (wieczorem)
Święta Żydowskie - Nowy Rok w 2022 według kalendarza hebrajskiego obchodzony jest 25 września 2022 (wieczorem)

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE są Boże, biblijne i mają znaczenie prorocze, to święta Boga, dlatego są duchowe dla Żydów jak i chrześcijan.

(tak mówi Biblia)

menora - święta żydowskie www.magisteriumPisma.pl


- Święta wiosenne zapowiadały przyjście Jezusa, Mesjasza na ziemię oraz wylanie Ducha Świętego – co się już dokonało jak

- Pascha – zapowiedź śmierci Jezusa czy

- Święto Pierwocin (Pierwszych owoców), które mówi o zmartwychwstaniu czy

- Szawot (Święto Żniw), co odzwierciedla Zesłanie Ducha Św., a co rozpoczęło czas Kościoła...
- Święta jesienne rozpoczyna Rosz Haszana (Nowy Rok według kalendarza hebrajskiego w tym roku wieczorem 25 wrzesnia), w tym: - Święto Trąb – co wskazuje na ponowne przyjście Chrystusa, pochwycenie Oblubienicy, następnie

- Jom Kipur (Święto Pojednania) – co zapowiada nawrócenie się Izraela, a potem tzw.

- Sukkot – Święto Namiotów, co wskazuje przyszłościowo na Millenium – Tysiącletnie królowanie Jezusa Chrystusa na ziemi...

Dobrze wiedzieć, w jakim punkcie czasu żyjemy - otóż nadal trwa ERA KOŚCIOŁA, czyli przed nami powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i inne wydarzenia z tym związane!!


Dlatego zachęcamy aby sie modlić, modlimy się, abyśmy poddali się Duchowi Św. i byli przygotowywani na powtórne przyjście Chrystusa, ale też abyśmy w pełni świecili ŚWIATŁEM Chrystusa i stali się ŚWIATŁOŚCIĄ świata teraz; modlimy sie też o objawienie SERCA Ojca dla Izraela i dla Kościoła, aby nasze serca biły w Jego rytmie dziś i jutro w imieniu Jezus