Sobór w Nicei II usunął z dekalogu drugie przykazanie

Drugie przykazanie, Dekalogu, dekalog, biblia, sobór, Watykan, papież, Maryja, obrazy posągi, relikwie, ołtarze, różaniec,10 przykazań, Sobór w Nicei II,

Sobór w Nicei II usunął z dekalogu drugie przykazanie

Sobór w Nicei II usunął z dekalogu drugie przykazanie
Drugi Sobór w Nicei rozpoczął się 4 września 787 roku. Zakończono wtedy spór o uznanie obrazów za godne czci. Wcześniej większość zdecydowanie uznawała czczenie obrazów i podobizn za bałwochwalstwo.
Jeżeli wolą Bożą byłoby abyśmy posiadali wizerunki postaci, które pomogłyby nam w oddawaniu im czci, to Bóg zezwoliłby na to. Jednak tak nie uczynił. Bóg oczekuje od nas oddawania mu czci w duchu, a nie przy pomocy wizualnych pomocy. Powiedział o tym Jezus samarytance przy studni:
Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie." (Jan 4,23-24 BT)
Drugie przykazanie Dekalogu nie zabrania tworzenia dzieł sztuki. Nie stoi na przeszkodzie rozwojowi malarstwa, rzeźby, grafiki i fotografii. Nie zabrania także posługiwania się ilustracjami przedstawiającymi np. apostołów, proroków czy Chrystusa w ziemskiej postaci.
Chodzi tylko o to aby przedmioty te nie stały się obiektem kultu.
Drugie przykazanie wyraźnie to podkreśla: "nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył"
W tym sensie można również posługiwać się krzyżem, jako symbolem i godłem chrześcijaństwa ale nie jako przedmiotem kultu.

 

więcej:  https://magisteriumpisma.pl/posts