Jak śmierć Jezusa może odkupić grzechy każdego człowieka?

Jak Jezusa może odkupić grzechy każdego człowieka który kiedykolwiek żył?

Jak śmierć Jezusa może odkupić grzechy każdego człowieka?

Jeśli Jezus byłby jedynie człowiekiem (z własną grzesznością), to jego śmierć nie mogłaby być wykupieniem nawet jego grzechu, a tym bardziej grzechów innych ludzi. Ale Jezus nie jest jedynie człowiekiem; On jest Bogiem w postaci ludzkiej.

Jako człowiek, może się utożsamiać z tymi, za których się ofiarował. Jako całkowicie bezgrzeszny człowiek, może dokonać odkupienia grzechów ludzkości bez potrzeby wpierw pokutowania za grzechy samego siebie. I w końcu, jako Bóg, może w pełni zaspokoić gniew Boga, jaki przychodzi z powodu naszych grzechów.

Zapłata za grzech wobec nieskończonego Boga musi zostać uregulowana w sposób nieskończony. Z tego powodu, zapłata za nasz grzech musi mieć wymiar wieczny. Istnieją tylko dwa sposoby, aby była to zapłata na wieki. Albo człowiek którego życie ma wymiar skończony musi zapłacić za swój grzech wiecznością (spędzoną w piekle) albo nieskończony Bóg (Jezus) musi zapłacić za grzech raz na zawsze za wszystkich ludzi. Nie ma innej opcji. Grzech przeciwko nieskończonemu, świętemu Bogu wymaga równowartościowego zadośćuczynienia w postaci nieskończonej zapłaty, i nawet nieskończoność w piekle nie rozproszy Bożego, nieskończonego, sprawiedliwego gniewu przeciwko grzechowi. Jedynie boska Istota może przeciwstawić się nieskończonemu grzechowi świętego Boga przeciwko naszemu grzechowi. Wymaga to równie nieskończonej Istoty jako zastępstwa za ludzkość, aby zaspokoić gniew Boży. Jezus, jako Bóg- człowiek jest jedynym możliwym Zbawicielem.