Śmierć

Śmierć wg, Biblii czyli co Biblia nam mówi na temat śmierci ? Śmierć fizyczna to oddzielenie duszy od ciała jest jeszcze Śmierć Duchowa co oznacza oddzielenie naszej duszy od Boga.

Śmierć

Jezus a śmierć fizyczna

 

Na krzyżu Jezus również doświadczył śmierci fizycznej (Ew. Mateusza 27.50). Różnica polega jednak na tym, że Adam umarł ponieważ był grzesznikiem, natomiast Jezus nigdy nie zgrzeszył, ale umarł za grzeszników (Hebrajczyków 2.9).

 

Jezus ukazał swoją moc nad śmiercią i grzechem w swoim zmartwychwstaniu trzeciego dnia (Ew. Mateusza 28; Ks. Objawienia 1.18).

Za sprawą Chrystusa śmierć została pokonana. „Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?” (1 Koryntian 15.55; Ks. Ozeasza 13.14).

 

Śmierć osoby niezbawionej 

Biblia nam mówi:

„A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hebrajczyków 9.27).

 

Śmierć osoby zbawionej

Osoba zbawiona w śmierci zostaje przeprowadzona do obecności z Chrystusem:

„Jesteśmy więc pełni ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana” (2 Koryntian 5.8; Filipian 1.23).

Tak rzeczywista jest obietnica zmartwychwstania człowieka wierzącego, że śmierć fizyczna chrześcijanina określona jest „zaśnięciem” (1 Koryntian 15.51; 1 Tesaloniczan 5.10).

Z nadzieją wyczekujemy chwili, gdy już nie będzie więcej śmierci (Ks. Objawienia 21.4).