Słowo Boże jest PRAWDĄ.

Słowo Boże jest prawdą.

Słowo Boże jest PRAWDĄ.

Słowo Boże jest PRAWDĄ!

Jedne z najważniejsze to:

 

1. Zgodzenie się z Bogiem w sprawie tego, kim jesteś w Chrystusie i kim On jest w tobie.


2.  Zgodzenie się z tym, co Bóg mówi o tobie i twoim zdrowiu oraz modlenie się innymi językami.

 

Bardzo ważne dla nas jest częste wyznawanie, wypowiadanie na głos! Słowa Bożego, i tego że:


   - Jesteś uzdrowiony!
   - Jesteś błogosławiony!


30 minut modlitwy na językach podnosi twój fizyczny układ odpornościowy o 30%.
60 minut modlitwy na językach podnosi twój fizyczny układ odpornośiowy o 60% a 90 min o 90%.


Teraz już wiesz, dlaczego mówię ludziom, aby modlili się na językach przez co najmniej 2 godziny dziennie. Wyobraź sobie, co ta modlitwa może uczynić dla ciebie ...


Wzmocniasz swój układ odpornościowy o ponad 100% i pozostaje ci tyle, by udzielać innym.


Mów Jego Słowo!
Módl się w językach!


Curry Blake