Słownik Biblijny, Hasła Biblijne, wyjaśnienia, opis, tłumaczenie,

Słownik Postaci Biblijnych Magisterium Biblii zawiera opisy postaci, które odegrały znaczącą rolę w księgach biblijnych. Podaje też lokalizacje najważniejszych cytatów, mówiących o tych postaciach. Zachodzenie na siebie rządów niektórych królów wynika z faktu ich współrządzenia w tym czasie. Słownik Terminów Biblijnych zawiera niektóre ważne pojęcia w nauczaniu Biblii. Dostarcza informacji o wierzeniach i praktykach religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Podajemy też lokalizacje najważniejszych cytatów, mówiących o opisywanych pojęciach. Słownik Miejsc Biblijnych zawiera opisy miejsc, które odegrały znaczącą rolę w księgach biblijnych. Podaje też lokalizacje najważniejszych cytatów, mówiących o tych miejscach. Słownik Ciekawostek Biblijnych zawiera interesujące ciekawostki o Biblii. Wyjaśnia też sformułowania, które pomogą lepiej rozumieć treść Biblii.

Słownik Biblijny, Hasła Biblijne, wyjaśnienia, opis, tłumaczenie,
Słownik Biblijny, Hasła Biblijne, wyjaśnienia, opis, tłumaczenie,

AARON

ABEL

ABRAHAM

ADAM

       

ANTYCHRYST

APOSTOŁOWIE

ARKA PRZYMIERZA

BABEL - BABILON

       

BIAŁY

BIEG

BLIŹNI

BLUŹNIERSTWO

       

BÓG

BRAMA

BRAT

BUDOWAĆ

       

CHOROBA

CHRYSTOFONIA

CHRZEST

CHWAŁA

       

CIERPLIWOŚĆ

CNOTY I WADY

CUD

CUDZOZIEMIEC

       

CZYSTY

CZŁOWIEK

DAR

DAWID

       

DOSKONAŁOŚĆ

DROGA

DRZEWO

DUCH

       

DZIEDZICTWO

DZIEŃ PAŃSKI

DZIEWICTWO

DZIĘKCZYNIENIE

       

EWANGELIA

FARYZEUSZE

GŁOSIĆ

GŁOWA

       

GOŁĘBICA

GORLIWOŚĆ

GOŚCINNOŚĆ

GÓRA

       

IMIĘ

IZRAEL

JAHWE

JAŁMUŻNA

       

JEZUS CHRYSTUS

JĘZYK

JOZUE

KAMIEŃ

       

KŁAMSTWO

KOBIETA

KOLANO

KOŚCIÓŁ

       

KSIĄŻKA

KULT

LAMPA

LICZBY

       

MAŁŻEŃSTWO

MANNA

MARYJA

MATKA

       

MIASTO

MIESZKAĆ

MILCZENIE

MIŁOSIERDZIE

       

MOJŻESZ

MORZE

NADZIEJA

NAMASZCZENIE

       

NERKI

NIEBO

NIEDOWIARSTWO

NIENAWIŚĆ

       

NOC

NOE

NOWE

OBECNOŚĆ BOGA

       

OBŁOK

OBŁUDNIK

OBRAZ

OBRZEZANIE

       

OGIEŃ

OJCOWIE-OJCIEC

OJCZYZNA

OLIWA

       

PAN

PARAKLET

PASCHA

PASTERZ I TRZODA

       

PIERWOCINY

PIĘĆDZIESIĄTNICA

PIJAŃSTWO

PIOTR (ŚWIĘTY)

       

POBOŻNOŚĆ

POCIESZAĆ

POGRZEB

POJEDNANIE

       

POKUTA-NAWRÓCENIE

PONOWNE NARODZINY

POPIÓŁ

POSIŁEK

       

POŚREDNIK

POTĘGA

POTOP

POWOŁANIE

       

PRAWDA

PRAWICA

PRAWO

PROCES SĄDOWY

       

PRZEKLEŃSTWO

PRZEMIENIENIE

PRZEMOC

PRZEŚLADOWANIE

       

PRZYPOWIEŚĆ

PRZYSIĘGA

PUSTYNIA

PYCHA

       

ROZPROSZENIE

SAMOTNOŚĆ

SĄD

SCHIZMA

       

SŁOWO BOŻE

SŁOWO LUDZKIE

SŁUCHAĆ

SŁUGA BOŻY

       

SPRAWIEDLIWOŚĆ

STAROŚĆ

STWORZENIE

SUMIENIE

       

SZATAN

SZCZĘŚLIWOŚĆ

SZUKAĆ

ŚMIECH

       

ŚWIĄTYNIA

ŚWIĘTA

ŚWIĘTY

TAJEMNICA

       

TYP

UBODZY

UCZEŃ

UCZYNKI

       

UWIELBIENIE

WARGI

WDOWY

WIARA

       

WINO

WINOBRANIE

WŁADZA

WŁOŻENIE RĄK

       

WONNOŚĆ

WSPÓLNOTA

WSTYD

WYBRANIE

       

WYZWOLENIE-WOLNOŚĆ

WZROST

ZAPŁATA

ZASIEWAĆ

       

ZIEMIA

ZMARTWYCHWSTANIE

ZNAK

ZWIERZĘTA