BIBLIA

Cytat

BIBLIA
BIBLIA

BIBLIA

"Radość serca służy zdrowiu"

Księga Przysłów 17,22