Księga Psalmów

Księga Psalmów. "Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, Mocniejszy jest Pan na wysokości" Psalm 93,4

Księga Psalmów
Księga Psalmów

 

"Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, Mocniejszy jest Pan na wysokości"
Psalm 93,4
 
 

(1) Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, Utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje.

(2) Mocno stoi twój tron od dawna, Tyś jest od wieczności.

(3) Podnoszą rzeki, Panie, Podnoszą rzeki swój głos, Podnoszą rzeki swe wzburzone fale.

(4) Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, Mocniejszy jest Pan na wysokości.

(5) Świadectwa twoje są godne wiary, Ozdobą domu twego, Panie, jest świętość po wsze czasy.