Przepis na życie.

Przepis na życie. Klucze do osiągania zwycięstwa za zwycięstwem.

Przepis na życie.
Przepis na życie.


Przepis na życie. Klucze do osiągania zwycięstwa.

.

1. Żadnych błagań
• Błagania i wiara są przeciwstawne. Nie znajdziesz nigdy wiary tam, gdzie jest błaganie.
• Wiara przyjmuje obietnicę i mówi zgodnie z obietnicą dla wypełnienia obietnicy.
• NIGDY nie błaga. Wiara mówi do problemu, nie do Boga odnośnie problemu.

2. Bądź zwycięzcą
• Obiecano nam zwycięstwa – byśmy zwyciężali.
• Nie jesteśmy cieleśni, jesteśmy duchowi. Obiecano nam chodzenie w Duchu, nie w ciele, jeśli Duch w tobie jest.
• NIE obiecano nam widowiskowości (nadzwyczajności).

3. Chodzenie w wierze
Duchowy i ponadnaturalny nie oznacza tego samego.
Wiara nie jest błyskawiczna. Gdy raz nastawisz wiarę na tory, trzyma się obranego kierunku, aż osiągniesz to, co chcesz.
Nie chodzisz w oglądaniu, lecz w wierze. Nastawiasz stamtąd wiarę na kierunek, a ta stale działa.

+ Prawdziwa wiara mówi: „Nic nie może się zdarzyć OPRÓCZ tego, co chcę, aby się zdarzyło”.
+ W prawdziwej wierze nie chodzi o czas, który jest potrzebny. Wiara to fakt, że zastosowałeś ją i wypełni to, do czego ją posłałeś, by zrobiła.
+ Jedyny przypadek, gdy wiara przegrywa, to kiedy odwrócisz się plecami , mówiąc „To nie działa”.

Klucz: jak chodzić w wierze
• Zapoczątkuj wiarę, uwolnij ją, a ona dokona.
• To jest cierpliwość, wytrwałość.
Zazwyczaj dzieje się tak, że najpierw zajmuje to więcej czasu, potem coraz mniej, zwłaszcza w dziedzinach, w których masz więcej doświadczenia. Wzrastasz. Zaczynasz swą wiarę tam i zachowujesz ją.
• Biblia mówi, że nie osłabniesz. Podtrzymuj ją. Wiara nie zakreśla granic czasowych. Wiara trwa.

Potrzeba ci WIARY i CIERPLIWOŚCI
Łazarz umarł. Jezus nie wpadł w popłoch. Wcześniej powiedział, że „To nie zakończy się śmiercią”. Oni opacznie zrozumieli, że to, co Jezus powiedział, znaczyło: „On nie umrze”.
Większość z uczniów było rybakami. Mieli miarę cierpliwości.
Rybacy musieli mieć wiarę w niewidzialne. Że „niewidoczna” ryba wpadnie w sieć.
Uczniowie mieli rzadko spotykane tworzywo, które Jezus mógł zmienić w wiarę. Wiara potrzebuje cierpliwości, by działać.
Hebrajczyków 6 – 12 Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.
Naśladujcie tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice. Potrzebujecie obydwu.

Pracuj i trwaj.
Ludzie powiedzą, że łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Oczywiście, że tak jest, bo rozmowa jest tania!
Wielu obdarowanych ludzi odpadnie ze służby, ponieważ nie mają samozaparcia, by trwać.
- Po prostu trwaj. Im ciężej pracujesz, tym szczęśliwszy będziesz.
To się nazywa pracą w służbie. To praca wiary, wytrwałości, cierpliwości.

 

WSKAZÓWKA: jak zwyciężać za każdym razem ?
Bez cierpliwości wiara nie jest wiarą, ponieważ wiara zazwyczaj potrzebuje czasu. Jeśli nie będziesz mieć cierpliwości, poddasz się.
Wiara nie jest sprawą ilości, ale jakości. Jakość wiary, jaka jest potrzebna, to wiara, która nigdy nie ustaje, gdy raz się zaczęła.
Jak możesz mieć zapewnione zwycięstwo za każdym razem? NIE ZATRZYMUJ SIĘ. Nieważne, co się dzieje, nie przestawaj.

Wiara zawsze nakazuje, ponieważ działa poprzez autorytet


Curry Blake