Proroku - Nie to co widzisz.

PROROKUJESZ TYLKO WTEDY KIEDY MÓWISZ TO CZEGO NIE MOŻESZ ZOBACZYĆ ALE MÓWISZ TO CO WIDZI BÓG - ROZUMIECIE TO? !!  

Proroku - Nie to co widzisz.
Proroku - Nie to co widzisz.Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości;

1 Piotra 2:9 UBG


 
"Dlatego tak mówi Pan BÓG: Zaprawdę, w ogniu swojej zapalczywości będę mówił przeciw reszcie tych narodów i przeciwko całemu Edomowi, którzy wzięli sobie moją ziemię w posiadanie z radością całego serca i z pogardą duszy, aby siedlisko jej wygnańców stało się łupem. Dlatego prorokuj o ziemi Izraela i mów do gór i pagórków, do strumieni i dolin: Tak mówi Pan BÓG: Oto przemówiłem w swojej zazdrości i w swojej zapalczywości, ponieważ znosiliście zniewagi narodów. Dlatego tak mówi Pan BÓG: Ja podniosłem swoją rękę: Zaprawdę, te narody, które są wokół was, same będą znosić swoją hańbę." 

Ez. 36:5-7 UBG


Widzicie sytuacja się zmieni, lecz co musi się stać aby ta zmiana nastąpiła - CZŁOWIEK MUSI PROROKOWAĆ! 


PROROKOWAĆ TO TYLE CO WYPOWIADAĆ JAK SKOŃCZY SIĘ DANA SYTUACJA JESZCZE ZANIM TO NASTĄPI - WIDZICIE TO? - BÓG POTRZEBOWAŁ CZŁOWIEKA, KTÓRY WYPOWIE NIE TO CO WIDZĄ LUDZIE, LECZ TO CZEGO PRAGNIE BÓG. JEŻELI CHCESZ PROROKOWAĆ W SWOIM ŻYCIU TO MUSISZ BYĆ W STANIE MÓWIĆ, NIE TO CO WIDZISZ, JEŻELI MÓWISZ TO CO WIDZISZ TO NIE PROROKUJESZ. ROZUMIECIE TO?
JEŻELI MÓWISZ TO CO WIDZISZ - TO NIE PROROKUJESZ!!!! 
PROROKUJESZ TYLKO WTEDY KIEDY MÓWISZ TO CZEGO NIE MOŻESZ ZOBACZYĆ ALE MÓWISZ TO CO WIDZI BÓG - ROZUMIECIE TO? !!  
Potrzebujecie sobie uświadomić jak bardzo jest to doniosłe, jaką możliwość nam to daje. 
....
POMYŚLCIE O TYM CZY BÓG MÓGŁBY UCZYNIĆ TO INACZEJ? TAK, ALE ON MA PLAN I PEWIEN SPOSÓB W JAKI CZYNI RZECZY - JEGO SPOSÓB DZIAŁANIA OPIERA SIĘ NA CZŁOWIEKU, KTÓRY MA CZYNIĆ WOLĘ BOŻĄ - WIDZICIE TO? TO SIĘ NIE DZIEJE OD TAK. 
BARDZO CZĘSTO WIDZIMY, ŻE TO CO SIĘ WYDARZYŁO NIE KONIECZNIE BYŁO TYM CZEGO CHCIAŁ BÓG, LECZ TO CO SIĘ ZADZIAŁO WYDARZYŁO SIĘ WEDŁUG OGRANICZEŃ TEGO CO ZROBILI LUDZIE. CZĘSTO BÓG CHCE ABYŚMY PROROKOWALI ALE TO NIE MA DLA NAS SENSU - CO MAM PÓJŚĆ DO POKOJU TAM GDZIE MNIE NIKT NIE BĘDZIE WIDZIAŁ? POMYŚLĄ, ŻE OSZALAŁEM - I MAM PRZEMAWIAĆ DO TYCH RZECZY? - DOKŁADNIE TAK POWINIENEŚ ROBIĆ!!!! 
- ALE TO NIE MA SENSU! DOBRZE, CO MASZ NA MYŚLI - JEŚLI TO NIE MA SENSU DLA TWOJEJ GŁOWY TO PRAWDOPODOBNIE DLA BOŻEJ GŁOWY TO MA SENS!!! AMEN - 
TO ŻE NIE MA TO SENSU NIE OZNACZA, ŻE NIE MASZ TEGO ROBIĆ, WIELE RZECZY WYDAJE SIĘ NIE MIEĆ SENSU DO CZASU AŻ UJRZYSZ REZULTAT)


Curry Blake Boża wizja dla twojego życia


Zacznij panować na tej ziemi - Ty który zrodziłeś się z Bożego Ducha i zacznij wypowiadać wolę Bożą nad tą ziemię - nie to co widzą wszyscy!!