Proroctwo Nie zawsze dotyczy tylko przyszłości, przyszłych wydarzeń

Proroctwo nie zawsze dotyczy tylko przyszłych wydarzeń

Proroctwo Nie zawsze dotyczy tylko przyszłości, przyszłych wydarzeń

 

Na przykład prorocy wielokrotnie ostrzegali starożytny naród izraelski przed konsekwencjami złego postępowania.

Prorocy mówili o nagrodzie, jaka czeka osoby posłuszne, oraz nieszczęścia, które spadną na nieposłusznych (Jeremiasza 25:4-6).

Przyszłość Izraelitów zależała od tego, jak będą postępować (Powtórzonego Prawa 30:19, 20).

 

Oto kilka przykładów proroctw biblijnych, które nie były przepowiedniami

 

    Kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką, wspomniał o szczegółach z jej życia, które mógł znać tylko dzięki pomocy Bożej. Kobieta ta uznała go za proroka, chociaż nie powiedział nic o przyszłości (Jana 4:17-19).

 

    Pewnego razu Izraelici prosili Boga o pomoc. On wysłał do nich proroka, który wyjaśnił, że mają problemy, bo byli nieposłuszni (Sędziów 6:6-10).

 

    Podczas procesu Jezusa przeciwnicy zakryli mu twarz i go bili, mówiąc: „Prorokuj. Kto cię uderzył?”. Nie domagali się przepowiedni, ale tego, żeby dzięki objawieniu Bożemu rozpoznał, kto go bije (Łukasza 22:63, 64).