Proroctwa które wypełniaja sie dziś

Co Biblia wyjawia o naszych czasach? proroctwa odnośnie czasów teraźniejszych które wypełniają się dziś na naszych oczach w naszym pokoleniu.

Proroctwa które wypełniaja sie dziś

 

Proroctwa w Biblii przepowiedziane na czasy dzisiejsze

 

 

„W jednym miejscu po drugim zarazy” (Łukasza 21:11)

 

„Jedni drugich będą zdradzać i będą jedni drugich nienawidzić. (...) Miłość większości oziębnie” (Mateusza 24:10, 12)

 

"Ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, (...) wyzuci z naturalnego uczucia” (2 Tymoteusza 3:2, 3)

 

„Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec”. Mateusza 24:14

 

„Będą też niedobory żywności”.  Mateusza 24:7

 

 

„Będą też wielkie trzęsienia ziemi”.  Łukasza 21:11

 

 

„Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne (...). Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu”. Mateusza 24:6, 7

 

 

„W dniach ostatnich (...) ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, nielojalni, wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, oszczercy, nie panujący nad sobą, zajadli, nie miłujący dobroci, zdrajcy, nieprzejednani, nadęci pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga, zachowujący formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzający się jego mocy”.

2 Tymoteusza 3:1-5

 

 

KLUCZ BIBLII

„Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa [rządy ludzkie] i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Daniela 2:44)