2 rodzaje presji, zewnętrzna i wewnętrzna.

2 rodzaje presji, zewnętrzna i wewnętrzna.
2 rodzaje presji, zewnętrzna i wewnętrzna.

Są 2 rodzaje presji, zewnętrzna i wewnętrzna.

To nie woda poza łodzią sprawia że łódka tonie, to woda, która dostanie się do łodzi. To ona zatapia łódź. O ILE ZEWNĘTRZNA PRESJA NIE WTARGNIE DO CIEBIE – TO ONA MOŻE DZIAŁAĆ DLA TWOJEGO UMOCNIENIA - zanim ona wtargnie do ciebie. 


Kiedy presja jest na zewnątrz, dopóki nie wpuścisz jej do środka, dopóki ona jest na zewnątrz to tylko będzie działała dla twojego wzmocnienia, dlaczego?  BO WZROST WYMAGA OPORU! Tak jak ta kobieta z guzem (brat Curry nawiązuje do przeczytanego świadectwa chwilę wcześniej), która zdecydowała, że sobie poradzi sama, ona zaczęła się modlić, co potem się stało? On się powiększył, a ból się zwiększył, bo ona... ona po prostu rozzłościła diabła. 
DIABEŁ NIE ODCHODZI TYLKO DLATEGO, ŻE TAK SOBIE POWIEDZIAŁEŚ, wiecie: myślę że powinieneś iść. OK, no to idę. To tak nie działa, MUSISZ TO COŚ PRZEKONAĆ, ŻE MUSI ODEJŚĆ!! I uwierzcie mi, to (diabeł) nie jest przyzwyczajone do tego aby Chrześcijanie to przekonywali. 
WIĘKSZOŚĆ CHRZEŚCIJAN PRÓBUJE, I NACISKA, A GDY WRÓG NACISKA Z DRUGIEJ STRONY (komentarz od nas symptomy stają się silniejsze, ból mocniejszy) I ONI NIE WIDZĄ, ABY COŚ SIĘ DZIAŁO – TO ZWYKLE GDY NIC SIĘ NIE DZIEJE TO ONI ODPUSZCZAJĄ, I TO COŚ (diabeł, symptom, choroba) MÓWI: OK, ONI ODPUŚCILI! 
Ale zwykle musisz napierać cały czas, bo możesz dzisiaj mówić jedną tę samą rzecz co za 10 lat. Przez Jego rany ja jestem uzdrowiony. I jeśli możesz dzisiaj powiedzieć coś co stało się 2000 lat temu, to to nigdy nie powinno się zmienić w tobie, nie obchodzi mnie czy symptomy się wzmagają czy zmniejszają, czy odchodzą, to nie ma znaczenia. 

Tylko dlatego że ja mówię: przez Jego rany zostałem uzdrowiony, to nie znaczy że ja walczę i próbuję zostać uzdrowiony, JA TO MÓWIĘ ZARÓWNO GDY JESTEM W DOSKONAŁYM ZDROWIU, I WTEDY GDY WALCZĘ Z CZYMŚ! Rozumiecie to? 
JEŚLI TWOJE WYZNANIE ZMIENIA SIĘ Z POWODU PROBLEMU – TO DIABEŁ WIE KIEDY ON CIĘ UDERZA! I on wie jaki efekt to wywiera na tobie. Więc kluczem jest aby twoje wyznanie pozostawało cały czas takie samo! 
KIEDY TWOJE WYZNANIE JEST CAŁY CZAS TAKIE SAMO, TO DIABŁE NIE MOŻE ROZPOZNAĆ JAKI ON MA NA CIEBIE WPŁYW! Rozumiecie? Dlatego zawsze musicie mówić Słowo Boże. Zawsze wypowiadać Jego Słowa. Przez Jego rany jestem uzdrowiony. Z Jego powodu jestem błogosławiony wszystkimi duchowymi błogosławieństwami w miejscach Niebiańskich. 
I nie ważne, w którym miejscu jestem w całym tym spektrum bo to jest moje wyznanie, to jest Słowo Boże, to jest prawda, I NIE WAŻNE PRZEZ CO PRZECHODZĘ TO WYZNANIE POZOSTAJE TAKIE SAMO, I Z TEGO POWODU MOJE ŻYCIE SIĘ WYRÓWNUJE I WRACA DO POZIOMU, W KTÓRYM POWINNI BYĆ WEDŁUG SŁOWA BOŻEGO! Amen? Czy to nie jest proste? To najprostsza rzecz na świecie. 
Dowiedz się co Słowo Boże mówi, i po prostu to mów. I MÓWISZ TO GDY SA DOBRE CZASY I GDY SĄ ZŁE CZASY, I GDY CZASY SIĘ POGARSZAJĄ, I WTEDY GDY DZIEJE SIĘ WSPANIALE – TY CAŁY CZAS POZOSTAWAJ TAKI SAM! Amen? 
I mówienie o tym jest oczywiście prostsze niż robienie tego, BO DOPÓKI NIE BĘDZIESZ MIAŁ SWOICH EMOCJI POD KONTROLĄ TO EMOCJE BĘDĄ TOBĄ KIEROWAĆ, BO TWOJE EMOCJE DOTYCZĄ TWOJEJ DUSZY, KTÓRA JEST POŁĄCZONA BEZPOŚREDNIO Z TWOIM CIAŁEM.
Twoje ciało powie twoim emocjom jak się czuje, a wtedy twoje emocje podniosą się lub osłabną w zależności od okazji, więc ty musisz zdecydować: nie! Mój duch mówi mojej duszy i mojemu ciału jak one się mają czuć i co one mają mówić. Czy wiecie , że wasza dusza nie może nic powiedzieć waszemu ciału o ile wy nie wyrazicie na to zgody? 
Ty musisz uformować słowa, musisz wypowiedzieć tę rzecz, ty musisz zdecydować co chcesz powiedzieć. Twoje ciało może powiedzieć jedną rzecz, twoja dusza może powiedzieć coś innego, ale twój duch powinien wyjść i powiedzieć :Nie! Obydwoje się mylicie! Bo twoje ciało powie: to boli, twoja dusza powie : oh, to jest choroba ona cię zabije, A TY MUSISZ POWIEDZIEĆ: NIE! Obydwoje nie macie racji, prawda jest taka że przez Jego rany ja jestem uzdrowiony a prawda według Słowa Bożego jest taka, że ja przeżyję wszystkie dni mojego życia i będę żył do późnych dni starości i ja zdecyduję kiedy będę już gotowy odejść. Amen? 
Tacy macie pozostać. Tak się dzieje gdy wasz duch przejmuje kontrolę. Więc jedno z was trzech przejmuje kontrolę, twoje ciało, twoja dusza, albo twój duch. Bóg chce aby to twój duch miał kontrolę, On chce abyś kontrolował i odnawiał swój umysł i w ten sposób kontrolował swoją duszę , która ma związek z twoim umysłem i emocjami. I ON CHCE ABYŚ MIAŁ KONTROLĘ NAD SWOIM CIAŁEM, BO ON CHE ABY TWOJE CIAŁO BYŁO PODDANE JEMU, ODDANE JEMU, JAKO ŻYWA OFIARA! Amen?
Curry Blake 
(Jak chodzić w autorytecie Jezusa!)