Pomoc Duchowa

Pomoc Duchowa w Biblii

Pomoc Duchowa


Droga zbawienia

- Rz 3,10-12
- Rz 3,23
- Rz 6,23
- Rz 5,8
- Rz 10,9-13
- J 3,16
- J 3,36
- J 5,24
- J 6,37
- J 14,6

Pocieszenie w smutku

- Ps 30,5
- Ps 56,8
- Kaz 7,2
- Iz 51,2
- Mt 5,4
- 2Kor 1,3-5
- 1Tes 4,13
- 1P 5,7
- Obj 21,4

Pocieszenie w samotności

- Ps 23
- Ps 27,10
- Iz 43,1-2
- J 14,16
- Hbr 13,5

Ulga w cierpieniu

- Hi 1,21
- Ps 34,1
- Ps 56,8
- Iz 43,1-2
- Mt 5,11-12
- Rz 8,18
- 2Kor 4,17-18
- Hbr 12,3-13

Mądrość na czas podejmowania decyzji

- Ps 37,4-5
- Prz 3,5-7
- Prz 21,30
- Prz 23,4
- Prz 28,26
- Mt 6,33
- Rz 14,12
- 1Kor 10,31
- Jk 1,5-6

Ochrona w niebezpieczeństwie

- Ps 23,4
- Ps 27,1-3
- Ps 91,1
- Ps 121,1-8
- Prz 21,31
- Mt 8,26
- Rz 8,35
- 2Tes 3,1-2
- 2Tm 4,18

Odwaga w czasie lęku

- Joz 1,8
- Ps 27,1
- Iz 12,2
- Iz 43,1-2
- Mt 8,26
- 2Tm 1,7

Pokój podczas prób

- Ps 23
- Iz 26,3-4
- Mk 4,37-39
- J 14,27
- Flp 4,6-7
- Jk 1,2-4
- 1P 1,6-7

Odpoczynek w czasie znużenia

- Ps 23
- Iz 48,17-18
- Jr 6,16
- Mt 11,28
- J 6,37
- J 7,37

Wiara w czasie zwątpienia

- Rdz 18,14
- Iz 40,27-31
- Rz 8,28-39
- Rz 10,17
- Hbr 11,1-40

Siła w słabości

- Ne 8,10
- Ps 27,13-14
- Ps 28,7-8
- 2Kor 4,16
- 2Kor 12,9
- Hbr 4,16

Zwycięstwo nad pokusami

- Ps 1
- Ps 101,3
- Ps 119,11
- Prz 2,1-5
- Prz 16,6
- Mt 4,3-10
- Mt 26,41
- 1Kor 10,13
- Hbr 4,14-16
- Hbr 12,2-4

Radość w czasie przygnębienia

- Ne 8,10
- Ps 31,7
- Mi 7,8
- Mt 5,11-12
- Flp 4,4
- Jk 1,2

 

Nadzieja w czasie rozpaczy

- Pwt 4,29
- Ps 61
- Iz 55,6-7
- Rz 8,35-37
- 2Kor 1,8-10
- 2Kor 4,8-9
- Hbr 12,1-2