Kto mądry, niech ... Ozeasza 14:9

Kto mądry, niech ... Ozeasza 14:9
Kto mądry, niech ... Ozeasza 14:9

 

"Kto mądry, niech to zrozumie, a kto roztropny, niech to pozna. Drogi Boga bowiem są proste; sprawiedliwi po nich będą chodzić, ale przestępcy na nich upadną."
Ozeasza 14:9