Ojcze nasz, Modlitwa Pańska - Tłumaczenie z aramejskiego

Ojcze nasz, Modlitwa Pańska - Tłumaczenie z aramejskiego

Ojcze nasz, Modlitwa Pańska - Tłumaczenie z aramejskiego

~ Modlitwa Pańska ~
Tłumaczenie z aramejskiego

Bibliści nie są zgodni co do znaczenia postaci Jezusa w Modlitwie Pańskiej. Niektórzy postrzegają je jako "egzystencjonalne", mając na myśli obecne doświadczenie człowieka na Ziemi, podczas gdy inni interpretują je jako "eschatologiczne", odnosząc się do nadejścia Królestwa Bożego. Modlitwę samą w sobie można interpretować na obydwa sposoby, jednocześnie istnienie innych tłumaczeń oraz problemy związane z procesem przekładu są źródłem dalszych pytań.

Niezwykle interesująca jest kwestia różnych interpretacji rozmaitych aspektów informacji o Jezusie Nazareńczyku, tego, co mówił i czego nauczał, oraz kwestia tego, jak różne przekłady dokonywane w czasie stuleci dramatycznie zmieniły się, a czasem nawet zniekształciły oryginalne, pierwotne znaczenie poszczególnych fragmentów tekstu.

Odkrywane stopniowo manuskrypty aramejskie stanowią oryginalne dokumenty źródłowe, które są dość dobrze potwierdzone. Poczynając od czasów panowania Konstantyna, około roku 325 n.e., w interpretacji tekstu podczas tłumaczenia z aramejskiego na grecki, a następnie na łacinę zachodziły dramatyczne zmiany. W późniejszych latach powstało tłumaczenie na staroangielski, a jeszcze później na nowożytny angielski.

Język aramejski nie czyni rozróżnienia pomiędzy środkiem/drogą a celem, wewnętrzną cechą a zewnętrznym działaniem. Obydwa aspekty istnieją jednocześnie, tak jak w powiedzeniu: "co posiejesz, to zbierzesz". Kiedy Jezus mówi o "Królestwie Niebieskim" ma on ma myśli Królestwo wewnątrz jak i Królestwo pośród lub "między" nami. Również "następne" jest wewnątrz i na zewnątrz jak w całości lub Jaźni. Arbitralne granice pomiędzy duchem, ciałem i duszą nie istnieją.

Język aramejski posiada (podobnie jak hebrajski czy arabski) różne poziomy znaczenia. Słowa są zorganizowane i zdefiniowane zgodnie z systemem poetyckim, w którym każde słowo może mieć różne znaczenia. Tak więc każdy wers Modlitwy Pańskiej można przetłumaczyć na angielski w kilku różnych wersjach. Oto kilka wersji tłumaczenia Modlitwy Pańskiej bezpośrednio ze starożytnego aramejskiego na nowożytny angielski, jako przykład na to, jak może zmienić się treść każdego akapitu /no oczywiście tu jest już wersja polska.

----

Modlitwa do Naszego Ojca
(w oryginale aramejskim)

Abwûn
O Ty, od którego pochodzi oddech życia (tchninie),

d'bwaschmâja
który wypełniasz wszystkie sfery dźwięku, światłości, wibracji.

Nethkâdasch schmach
Niech Twoja Światłość będzie doświadczona w mej najwyższej świętości.

Têtê malkuthach.
Twoje Królestwo Niebieskie nadchodzi.

Nehwê tzevjânach aikâna d'bwaschmâja af b'arha.
Niech Twoja wola spełni się - jak we wszechświecie (wszystkim, co wibruje) tak i na ziemi (tym, co materialne i gęste).

Hawvlân lachma d'sûnkanân jaomâna.
Daj nam chleba (zrozumienie, pomoc) w codziennej potrzebie,

Waschboklân chaubên wachtahên aikâna daf chnân schwoken l'chaijabên.
zerwij więzy błędów, które nas pętają (grzech), jako i my odpuszczamy winy innych.

Wela tachlân l'nesjuna
Nie pozwól, byśmy zagubili się w powierzchownych rzeczach (materializm, powszechne pokusy),

ela patzân min bischa.
lecz pozwól, byśmy byli wolni od tego, co powstrzymuje nas przed dotarciem do prawdziwego celu. (Królestwo Boga)

Metol dilachie malkutha wahaila wateschbuchta l'ahlâm almîn.
Tyś jest źródłem wszechmocnej woli, żywej siły oddziaływania, pieśni(uwielbienia), która upiększa wszystko i odradza się z wieku na wiek.

Amên.
Zapieczętowane w ufności, wierze i prawdzie (potwierdzam całą swoją istotą).

 

tłu. Marek Kozłowski

 

inne tłumaczenia:

Modlitwa Pańska w tłumaczeniu z aramejskiego
Tłumaczenie modlitwy "Ojcze Nasz" bezpośrednio z aramejskiego (a nie z aramejskiego na grekę, dalej łacinę, staroangielski i dopiero nowożytny angielski)

O Wszeświata (Kosmosu) Rodzicielu/Rodzicu wszelkiego blasku i wibracji!

Zmiękcz grunt/ziemię naszej istoty i wyrzeźbij w nas przestrzeń,

W której twoja Obecność może zamieszkać.

Napełnij nas swoją kreatywnością, tak byśmy mogli mieć moc,

By rodzić owoce twojej misji.

Niech każde nasze działanie rodzi owoce zgodnie z naszą wolą.

Obdarz nas mądrością, by tworzyć i dzielić się

Tym, czego każda istota potrzebuje, by wzrastać i rozkwitać.

Rozplącz splątane nici przeznaczenia, które są naszymi pętami,

Jako i my uwalniamy innych z poplątania w pomyłkach z przeszłości.

Nie pozwól, byśmy dali się zwieść tym, którzy by nas odwodzili od naszego prawdziwego celu,

Ale oświetl możliwości chwili teraźniejszej.

Bowiem ty jesteś gruntem/ziemią i żyzną/owocną wizją,

Mocą narodzin i spełnieniem,

Jako że wszystko jest łączone i staje się jednym ponownie.

 

 

Modlitwa Pańska tłumaczona z oryginału aramejskiego
Tłumaczenie: Neil Douglas-Klotz w "Prayers of the Cosmos"

O Rodzicielu-Rodzicu! Ojcze - Wszechswiata

Skup swą światłość w nas - uczyń ją użyteczną.

Ustanów swoje panowanie jedności teraz-

Poprzez nasze ogniste serca i chętne dłonie

Pomóż nam miłować dalej, niż sięgają nasze ideały

I spraw, by wyrosły akty współczucia dla wszystkich istot.

Porusz ziemię w nas: wówczas poczujemy Mądrość w głębi, wspierającą wszystko.

Rozplącz węzły we wnętrzu,

Tak byśmy mogli naprawić proste więzi pomiędzy naszymi sercami.

Nie pozwól, by rzeczy błahe nas zwiodły,

Lecz uwolnij nas od tego, co zatrzymuje nas w drodze do prawdziwego celu.

Z ciebie zadziwiający ogień,

Powracające światło i dźwięk dla kosmosu.

Amen.

 

 

Modlitwa Pańska, z aramejskiego na staroangielski
Tłumaczenie: G.J.R. Ouseley z The Gospel of the Holy Twelve lub Gospel of the Nazarenes (autentyczny "Nowy Testament" przetłumaczony z aramejskiego)

Nasz Ojcze (Rodzic), Ty Jesteś ponad i wewnątrz:

Święć się Imię Twoje w dwoistej Trójcy.

W Mądrości, Miłości i Sprawiedliwości przyjdź Królestwo Twoje do wszystkich.

Bądź wola twoja, Jako w Niebie tak i na Ziemi.

Dzień za dniem dziel się z nami Swoim świętym Chlebem oraz owocem żywej Winorośli.

Jako Ty odpuszczasz nam nasze grzechy, tako i my odpuszczajmy innym, którzy grzeszą przeciwko nam.

Okaż nam Twoją dobroć, byśmy takoż innym okazywali.

W godzinie pokusy wybaw nas od złego.

Bo Twoje jest Królestwo, Potęga i Chwała; od Wiek wieków, Teraz i na Wieki wieków.

Amun.

 

 

Wersja modlitwy "Ojcze Nasz", jaką znamy obecnie, pochodzi z angielskiej wersji Biblii zwanej "King James Authorised Version".

 

Artykuł przedstawia różne wersje kolejnych tłumaczeń Modlitwy Pańskiej. Został zaczerpnięty ze strony http://www.thenazareneway.com

The Nazarene Way of Essenic Studies