Odnowa Umysłu

Odnowa Umysłu

 

 

Jestem dzieckiem Bożym. Ga 3,26-28
Mam pewność, że wszystko współdziała ku dobremu.  J 1,12    
Nic nie może mnie oddzielić od miłości Boga.  Rz 8,35    
Jestem na zawsze wolny od potępienia.  Rz 8,1
Jestem wolny od jakichkolwiek zarzutów stawianych przeciwko mnie.  Rz 8,33    
Bóg mnie umocnił, namaścił i zapieczętował.  2 Kor 1,21    
Otrzymałem Ducha Świętego jako zadatek gwarantujący nadejście mego dziedzictwa.  Ef 1,13-14    
Zostałem uwolniony spod panowania ciemności i przeniesiony do królestwa Chrystusa.  Kol 1,13    
Jestem ukryty z Chrystusem w Bogu. Kol 3,3
Jestem pewien, że dobre dzieło, które Bóg we mnie zapoczątkował, będzie dokończone.  Flp 1,6    
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.  Flp 4,13    
Nie otrzymałem ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.  2 Tm 1,7    
Mogę znaleźć łaskę i miłosierdzie w czasie potrzeby.  Hbr 4,16    
Narodziłem się z Boga i zły nie może mnie dotknąć.  1 J 5,1