Odkrycie współczesnej archeologii - 4 Ewangelie

Odkrycie współczesnej archeologii, że 4 Ewangelie są prawdziwe i napisane w tym samym czasie.

Odkrycie współczesnej archeologii - 4 Ewangelie

Odkryciom współczesnej archeologii wykazały,że . Wykazały one ponad wszelką wątpliwość, że cztery biografie Chrystusa powstały za życia osób współczesnych Chrystusowi.

 

Zdaniem dra Williama F. Albrigtha, światowej sławy archeologa i emerytowanego wykładowcy Johns Hopkins University, nie ma żadnego powodu, by uznać, że którakolwiek z Ewangelii powstała później niż w 70 r. po Chrystusie. To niewiarygodne, że spisana biografie o Jezusie Chrystusie z Nazaretu (Jechoszujah) Ewangelii zdobyła taki rozgłos i wywarła tak duży wpływ, i przetrwały do dziś, jeśli nie opierałaby się na faktach.