Różnica pomiędzy Modlitwą Wiary a Modlitwą Nadziei

Jaka jest Różnica pomiędzy Modlitwą Wiary a Modlitwą Nadziei 

Wykład:

https://www.youtube.com/watch?v=pvt1lIfBFpU&list=PLIpnuqwFdeFclfgKDK_tBgnPYNQlEqv76