Jak podejmować mądre decyzje

Jak podjąć dobrą decyzje ? tak aby nie żałować.

Jak podejmować mądre decyzje

Jeśli chcesz podjąć mądrą i bezpieczną decyzję to odpowiedz sobie na pytania poniżej, zanim podejmiesz ważną decyzje.

 

Dziesięć pytań, które powinniśmy sobie zadać, przed podjęciem ważnych decyzji.

Pierwszych pięć to pytania ogólne. Dotyczą biblijnej mądrości i norm moralnych, które obowiązują nas nie tylko w sytuacji podejmowania decyzji.

Następne pięć to pytania, które musisz sobie zadać, gdy stajesz w obliczu zmiany kierunku swojego życia.

 

 

 

Dotyczy wszystkich decyzji

 

1. Czy modliłem się w tej sprawie?         Tak czy Nie

2. Czy zachowuję się odpowiedzialnie?       Tak czy Nie ?

3. Czy mogę być wiernym przykładem Chrystusa? Tak czy Nie

4. Czy Bóg będzie uwielbiony?                  Tak czy Nie

5. Czy moja decyzja jest zgodna ze Słowem Bożym? Tak czy Nie

 

 

Decyzje zmieniające kierunek w życiu (Ważne decyzje)

 

6.Czy istnieje realna możliwość zrobienia tego?  

Za: …  

Przeciw:  …

 

7.Czy jest to rozsądne?   Co ma sens?    Co nie ma sensu?

 

8.Czy mam w tej sprawie pokój?  Dlaczego tak?

 

9.Czy pozbawieni uprzedzeń i duchowo wrażliwi chrześcijanie zgadzają się z tym ?

Kto tak?

Kto nie?

 

10.Czy posiadam uświęcone pragnienie?

Dlaczego tak?

Dlaczego nie?

Dlaczego nie?

 

 

Wyjaśnienie, co wynika z każdego z tych pytań.

 

PIERWSZE: Czy modliłeś się w tej sprawie?

Modlitwa Pańska rozpoczyna się prośbą dotyczącą woli Boga. Modlitwa nigdy nie była zamierzona jako ostatnia deska ratunku. Ma ona być pierwszym krokiem w trudnej sytuacji. Nie mamy prosić Boga, by pobłogosławił nasze plany. Mamy pytać BOGA o jego plany dla nas.

Nawet jeśli Bóg już zaspokoił nasze potrzeby, powinniśmy modlić się: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj". Nic nie umacnia zależności bardziej niż modlitwa. Wyrażanie zależności umieszcza nas we właściwej pozycji względem Boga, podczas gdy ciało usiłuje działać niezależnie od Niego. Mamy skłonność, aby wykorzystać najpierw wszystkie możliwości rozwiązania problemu i dopiero wtedy, gdy one zawiodą, mówimy: „No tak, teraz nie można już nic zrobić, jak tylko się modlić". Powinniśmy jednak pamiętać, że Bóg polecił nam najpierw starać się o jego królestwo i o jego sprawiedliwość.

 

DRUGIE:  Czy zachowuję się odpowiedzialnie?

Bóg nie osłania nas przed naszą nieodpowiedzialnością. Będziemy cierpieć z powodu konsekwencji naszych grzechów i nieodpowiedzialnych decyzji. Ale jeśli będziemy wierni w małych rzeczach, powierzy nam większe. Nie wyprzedzaj czasu ustalonego przez Boga, ponieważ przekroczysz to, za co jesteś odpowiedzialny. Staraj się pogłębiać swe życie i to, co głosisz, a Bóg poszerzy twoją posługę.

 

 

TRZECIE: Czy mogę podjąć tę decyzję pozostając jednocześnie wiernym świadkiem Chrystusa?

Kiedy wiele lat temu postawiłem sobie to pytanie, odpowiedź, którą sobie dałem, zmusiła mnie do porzucenia gry w szachy i hokej. W owym czasie było to dla mnie zbyt pochłaniające. Teraz, gdy jestem trochę dojrzalszy, znowu mogę w nie grać!

Pewien człowiek po wykładach zapytał mnie, co myślę o pracy, którą mu zaproponowano. Zaspokoiłaby ona jego finansowe potrzeby, ale miał kilka zastrzeżeń dotyczących sposobu sprzedawania towarów, którego od niego wymagano. Zapytałem, czy mógłby wykorzystywać te techniki sprzedaży i być pozytywnym świadkiem Chrystusa. Nie przyjął tej pracy.

To proste pytanie powinno rządzić twoim zachowaniem w wielu sytuacjach. Kilka dodatkowych pytań może w tym pomóc: Czy zrobiłbym to w obecności Jezusa? Czy poszedłbym na ten film, gdyby towarzyszył mi Jezus? Czy mogę powiedzieć ten żart na spotkaniu kościoła?

 

CZWARTE: Czy podejmując taką decyzję oddam chwałę Bogu?

Czy szukam własnej chwały czy chwały Boga? Czy robię to po to, aby zauważył mnie człowiek? Czy staram się podobać Panu? Jedni działają, ażeby uzyskać aprobatę innych. Posłani przez Boga szukają jego chwały.

 

PIĄTE: Czy moja decyzja jest zgodna ze Słowem Bożym? W naszych czasach niewiedza nie jest już dobrą wymówką, ponieważ mamy obfitość źródeł. Sądzę, że każdy chrześcijański dom powinien mieć przynajmniej konkordancję, słownik biblijny, Biblię tematyczną, dobry komentarz i Biblię z przypisami przeznaczoną do studium. Większość społeczności w Polsce ma dostęp do pastora osobiście lub przez telefon. Większość pastorów z radością podzieli się z tobą tym, co Bóg ma do powiedzenia w danej sprawie. Jeśli tak nie będzie, to znaczy, że zadzwoniłeś do złego pasterza.

Posiadamy także obfitość programów radiowych, a niektóre z nich dają ludziom możliwość telefonowania i zadawania pytań. Także literatura chrześcijańska omawia każdy możliwy do wymyślenia problem. Możesz wiele skorzystać przy podejmowaniu decyzji, jeśli wyrobisz sobie nawyk zaglądania do Biblii i dobrych źródeł.

SZUSTE: Czy istnieje realna możliwość zrobienia tego?

Zamknięte drzwi nie oznaczają, że jesteśmy pokonani. Jeśli masz plan, który nie rokuje nadziei, wprowadź go w życie! Jeśli jednak widzisz, że nie jest to jeszcze Boży czas, czekaj. Jeśli istnieją realne możliwości i wszystkie inne elementy pasują, wtedy przystąp do dzieła. Bóg może otworzyć okno okazji, ale zamknie je, jeśli go nie wykorzystasz.

Człowiek pytający: „Co mogę stracić, jeśli to zrobię?" okazuje brak wiary. Człowiek, który chce okazać swą wiarę, pyta: „Co mogę stracić, jeśli tego nie zrobię?"

 

SIUDME: Czy moja decyzja jest rozsądna? Bóg dał nam rozum i oczekuje, że będziemy myśleli. Jego prowadzenie może przekraczać ludzkie pojmowanie, ale nigdy go nic wyklucza. Bóg nie omija naszego umysłu, On działa przez niego: „Bracia, nie bądźcie dziećmi w swoim myśleniu, lecz bądźcie jak niemowlęta, gdy chodzi o rzeczy złe. W myślach waszych bądźcie dojrzali" (1 Kor 14,20). Pismo ostrzega nas, byśmy umysłu nie odkładali na bok. Mamy myśleć i wypełniać to, co uznaliśmy za prawdziwe (Flp 4,8-9).

 

Ósme: Czy pozbawieni uprzedzeń i duchowo wrażliwi przyjaciele zga-dzają się? Bądź ostrożny, by nie radzić się tylko tych, którzy się z tobą zgo-dzą. Daj swym doradcom zezwolenie na stawianie trudnych pytań. Nie bój się, że nie odpowiesz. Jeśli nie jest to wolą Boga, czyż nie będziesz chciał wiedzieć tego, zanim popełnisz błąd i postąpisz impulsywnie?

Dziewiąte: Czy posiadam uświęcone pragnienie? Nie sądź, że działanie zgodne z wolą Boga musi zawsze być zadaniem nieprzyjemnym. Radość Pana powinna być naszą siłą. Służenie Bogu i działanie według jego woli jest dla mnie największą radością. Nie myśl jednak, że jeśli wszystko jest wspaniałe, to znaczy, że działasz zgodnie z wolą Boga. Czy jest to pragnienie zaspokojenia pożądania ciała czy też napełnione Duchem pragnienie zobaczenia, że Boże królestwo się rozszerza, a ludzie otrzymują pomoc?

Dziesiąte: Czy mam pokój w tej sprawie? Jest to pokój wewnętrzny. W świecie doświadczymy prześladowania, ale w Chrystusie mamy zapewnienie pokonania świata. Czy pokój Boga kieruje twym sercem i umysłem?

 

Jeśli możesz odpowiedzieć twierdząco na wszystkie dziesięć powyższych pytań, to jesteś gotowa/y ?

 

 

dla magisterium pisma: Marek Kozłowski