Lęk - Wygraj z lękiem.

Modlitwa jest jak kompas. Jeśli w naturalnym życiu statki i samoloty są prowadzone przez kompas, podobnie w naszym życiu duchowym prowadzi nas modlitwa. Im mniej się modlisz, tym gorzej radzisz sobie w życiu.

Lęk - Wygraj z lękiem.
Lęk - Wygraj z lękiem.

Walcz ze swoim lękiem przy pomocy Biblii a Zwyciężysz!

Biblia jest jedyną żywą księgą, jaka istnieje. Posiada ona ponadnaturalną moc, ponieważ jest Bożym objawieniem.


 W Liście do Hebrajczyków 4:12 Apostoł Paweł pisze, że Słowo Boże jest mieczem, który ma moc oddzielić ducha od umysłu. Najlepszym narzędziem niszczenia lęków jest Biblia, ponieważ nasz umysł jest centrum, z którego one pochodzą.


 W innym fragmencie Apostoł Paweł stwierdza: „Wiara przychodzi przez słuchanie, a słuchanie -przez Słowo Boże” (Rz 10:17 KJV). Oznacza to, że potężna moc potrzebna do stawienia oporu  lękowi ma swoje źródło w Bożym Słowie, które wnika do naszego wnętrza. Jest rzeczą niezmiernie istotną, abyś czytał Biblię na głos i słuchał czytań w swoim kościele.


 Frazy w rodzaju „nie bój się”, czy „nie lękaj się” występują w Biblii co najmniej 100 razy.
 Bóg przemówił do Abrahama w słowach „Nie bój się” (Rdz. 15:1 UBG).
 Bóg przemówił do dzieci Izraela słowami: „Nie bójcie się, stójcie i patrzcie na wybawienie Pana” (Wyj. 14:13 UBG).
 Wielki patriarcha Dawid napisał: „Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę” (Ps. 23:4).


 Dwanaście Bożych obietnic, których możesz użyć, aby odnieść zwycięstwo nad lękiem:


1. „Albowiem Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i zdrowego umysłu” (2 Tym. 1:7 KJV).
2. „Nie bójcie się nikogo, ponieważ jest to sąd Boga” (Pwt. 1:17 UBG).
3. „Nie bójcie się ani nie lękajcie, wzmocnijcie się i bądźcie mężni” (Joz. 10:25 UBG).
4. „Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Jehowa Bóg jest moją mocą i moją pieśnią” (Iz. 12:2 UBG).
5. „Nie bój się, mężu bardzo umiłowany, pokój tobie! Wzmocnij się, mówię, wzmocnij się” (Dan. 10:19 UBG).
6. „Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach” (Ps. 91:11 UBG).
7. „Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu. Dlatego nie będziemy się bać” (Ps. 46:1,2 UBG).
8. „Nigdy cię nie zostawię, ani nie opuszczę” (Hbr 13:5 KJV).
9. „Pan jest moim pomocnikiem, nie będę lękał się tego, co może mi uczynić człowiek” (Hbr 13:6 UBG).
10. „Nie bójcie się więc, jesteście cenniejsi niż wiele wróbli” (Mt. 10:31 UBG).
11. „Utrzymasz w doskonałym pokoju tego, którego umysł pozostaje w Tobie, ponieważ Tobie zaufał” (Iz. 26:3 KJV).
12. „Nie bójcie się urągania ludzi i nie lękajcie się ich lżenia” (Iz. 51:7 UBG).


6.  Walcz ze swoim lękiem przy mocy modlitwy
 Prawdziwa modlitwa nie jest ani praktyką mistyczną, ani też czymś, co ma znaczenie jedynie emocjonalne. Chrześcijańska modlitwa to nie jęk słabeusza, który błaga o pomoc. Mówiąc o modlitwie, nie mam na myśli odczytywania jakiegoś tekstu z modlitewnika, ani cytowania go z pamięci. Gdy mówię o modlitwie, odnoszę się do rozmowy z Bogiem z serca do serca.
 Modlitwa niesie ze sobą moc. Jest źródłem duchowej siły i pewności. Dr. Alexis. S. Carroll powiedziała pewnego razu: „Modlitwa, nasze najgłębsze źródło mocy i udoskonalenia, pozostaje straszliwie niedorozwinięta”. Ta ukierunkowana naukowo lekarka odkrywa przed nami wielką prawdę. Gdyby ludzie w naszym kraju korzystali z tego najgłębszego źródła mocy, nie byliby terroryzowani przez lęk.


 Modlitwa jest jak kompas. Jeśli w naturalnym życiu statki i samoloty są prowadzone przez kompas, podobnie w naszym życiu duchowym prowadzi nas modlitwa. Im mniej  się modlisz, tym gorzej radzisz sobie w życiu.


 Wielki pisarz Ralph Waldo Emerson powiedział: „Nie ma takiego człowieka, który by się modlił i czegoś by się przy tym nie nauczył”. Modlitwa nie jest próżnym gadaniem. Słowa, które wypowiadamy modląc się do nieskończonego źródła energii, umacniają skończoną ludzką siłę. Zwracając się do Boga w modlitwie, łączysz swoje życie z mocą, która porusza wszechświat.
 Wielcy mężowie opisani w Biblii dokonywali heroicznych czynów poprzez modlitwę. Gdy modlił się Eliasz, Bóg odpowiedział zsyłając deszcz (Jakuba 5:17,18). Również na skutek modlitwy Jezusa miały miejsce zadziwiające cuda. Teraz to ty potrzebujesz się modlić. Twoje modlitwy są w stanie odpychać, wyrzucać i rozpraszać lęki.


 Również śpiew przynosi zwycięstwo nad lękiem. Wspaniały i będący źródłem wielu inspiracji hymn „Gdy o Jego Ramię Oprę się” (ang. „Leaning on the Everlasting Arms”), jest tego przykładem:
 Bać nie muszę się, ani ronić łez,
 Gdy o Jego ramię oprę się,
 Pokój w duszy mam, gdy On blisko jest,
 Gdy o jego ramię oprę się.
 Modlitwa i uwielbienie spowodują, że będziesz bezpiecznie spoczywać w Jego przedwiecznych ramionach
Lester Sumrall