Która Biblie wybrać - porównanie Biblii

która Biblia jest prawdziwa ?

Która Biblie wybrać - porównanie Biblii

Porównanie wersetów z różnych wydań Biblii - którą Biblie wybrać ?

a Czy Uwspółcześniona Biblia Gdańska, to praktycznie King James Version ?

Czy to prawda,że Biblia Tysiąclecia (1000 latka) celowo jest przekłamana ? i że papież o tym wie ?

 

Sprawdźmy to:

 

Legenta:
BG – Biblia Gdańska
UBG –  Uwspółcześniona Biblia Gdańska
NKJV – New King James Version (nie wiele się różni od KJV)
NBG – Nowa Biblia Gdańska
BT – Biblia Tysiąclecia 1000 latka

 

 

Księga Rodzaju (Pierwsza księga Mojżesza) 1,2


Biblia BG – A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami.

Biblia UBG – A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami.

Biblia NKJV – The earth was without form, and void; and darkness on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.
(Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: I ciemność przed obliczem głębi. I Duch Boży unosił się nad obliczem wód.)

Dla porównaniu:
Biblia NBG – Zaś ziemia była niewidoczna, bezładna i ciemność nad otchłanią; a Duch Boga unosił się nad wodami.
Biblia BT – Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.

——————————————-


Księga Izajasza 5,21


Biblia BG – Biada tym, którzy się sobie zdadzą być mądrymi, a sami u siebie roztropnymi!
Biblia UBG – Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i uważają się za roztropnych!

Biblia NKJV – Woe to [those who are] wise in their own eyes, And prudent in their own sight!
(Biada [tych, którzy] mądrzy we własnych oczach i roztropni w swoim własnym spojrzeniu!)Dla porównania:
Biblia NBG – Biada mądrym we własnych oczach i roztropnym we własnym rozumieniu.
Biblia BT – Biada tym, którzy się uważają za mądrych i są sprytni we własnym mniemaniu!
——————————————


Ewangelia wg. św. Jana, 3,17-18


Biblia BG – Boć nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń.
Kto wierzy weń, nie będzie osądzony; ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Biblia UBG – Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Biblia NKJV – „For God did not send His Son into the world to condemn the world , but that the world through Him might be saved .
„He who believes in Him is not condemned; but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.\
(„Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony.
„Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.)
Dla porównania:
Biblia NBG – Gdyż Bóg nie posłał na świat swojego Syna, aby świat sądził, lecz aby świat mógł przez niego zostać zbawiony.
Kto w niego wierzy nie zostanie oskarżony; a niewierzący już został oskarżony, gdyż nie uwierzył co do Imienia jednorodzonego Syna Boga.
Biblia BT – Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
———————————————-


Ewangelia wg. św. Jana, 6,15


Biblia BG – Tedy Jezus poznawszy, iż mieli przyjść i porwać go, aby go uczynili królem, uszedł zasię sam tylko na górę.
Biblia UBG – Wtedy Jezus, poznawszy, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, odszedł znowu sam jeden na górę.
Biblia NKJV – Therefore when Jesus perceived that they were about to come and take Him by force to make Him king, He departed again to the mountain by Himself alone.
(Dlatego kiedy Jezus poznał, że byli przyjść i pochwycić go siłą, aby z Niego zrobić króla, wyszedł znowu na górę, jako jedynie On sam.)


Dla porównania:
Biblia NBG – Jezus też poznał, że zamierzają przyjść i go porwać, aby uczynić królem, zatem znowu sam jeden wrócił na górę.
Biblia BT – Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
———————————————-


Ewangelia wg. św. Łukasza, 6,5


Biblia BG – I rzekł im: Syn człowieczy jestci Panem i sabatu.
Biblia UBG – I powiedział im: Syn Człowieczy jest też Panem szabatu.
Biblia NKJV – And He said to them , „The Son of Man is also Lord of the Sabbath .”
(A On rzekł do nich: „Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.)
Dla porównania:
Biblia NGB – Nadto im mówił: Syn Człowieka jest Panem i szabatu.
Biblia BT – I dodał: Syn Człowieczy jest Panem także szabatu.
———————————————

 

Objawienie Jana 14,1

Biblia Gdańska: I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syońskiej, a z nim sto czterdzieści i cztery tysiące, mających imię Ojca jego napisane na czołach swoich.
Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I zobaczyłem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli imię jego Ojca wypisane na czołach.
Biblia Warszawska: I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca.
Biblia Tysiąclecia: Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach.

 

---------------------------------------------------------

 

 

 

Powyższe przykłady są  próbą pokazania, jak Uwspółcześniona Biblia Gdańska tak naprawdę bliższa jest przekładowi King James Version, niż Biblii Gdańskiej, wydanej w 1632 roku.