Krzyżówka Biblijna

Krzyżówka Biblijna

Krzyżówka Biblijna
Krzyżówka Biblijna

Biblia


 

Poziomo
5. Wrzuciła do skarbony w świątyni wszystkie swoje oszczędności.
6. ... ofiarny, człowiek, na którego niesłusznie zrzuca się odpowiedzialność za coś.
7. Gatunek poezji lirycznej o tematyce religijnej, pełni formę modlitwy.
8. To, co boskie, święte, nietykalne i nieprzekraczalne dla człowieka.
11. Inaczej przypowieść.
13. Został poddany próbie w krainie Moria.
16. Nazwisko autora wiersza "U wrót doliny".
18. Tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki dokonane przez siedemdziesięciu uczonych.
19. Człowiek przemawiający na zgromadzeniu.
20. Był miłosierny.
21. Autor Apokalipsy.
22. Okazał się marnotrawny.
23. Wieża będąca symbolem zamętu, chaosu, wielojęzycznego zbiorowiska ludzi.
24. Przypisuje mu się autorstwo 73 psalmów.
   
Pionowo
1. Abraham złożył go w ofierze całopalnej zamiast swego syna.
2. Nazwisko autorki wiersza "Żona Lota".
3. Objawienie, odsłonięcie.
4. Alfa i ...
9. To, co codzienne, zwykłe, rzeczywiste i materialne.
10. "... nad marnościami".
12. Ukochana Oblubieńca.
14. Choroba, na którą zachorował Hiob.
15. Tłumaczenie Biblii na język łaciński dokonane prze św. Hieronima.
17. Dotyka go niezasłużone cierpienie.