Kościół Uczniów Chrystusa 2019

Kościół Uczniów Chrystusa 2019

Kościół Uczniów Chrystusa 2019

Kościół Uczniów Chrystusa 2019

 

Chrystus dał ci Moc nad złymi duchami, abyś ty mogł je wyganiać i abyś ty uzdrawiał Każdą chorobę i Każdą niemoc.

Mateusz 10:1
Mateusz 28:18-20
Marka 16:17-18