Jaki powinien być Kościół dziś ?

wojowniczy kościół w czasach pandemii i korona wirusa

Jaki powinien być Kościół dziś ?
Jaki powinien być Kościół dziś ?

Żadnych Letnich Żołnierzy ☝️
W Bożej armii nie możesz być tylko letnim żołnierzem; wymagana jest służba w pełnym wymiarze godzin. W armii Stanów Zjednoczonych jest miejsce dla krótkoterminowych ochotników; ale służba Boża nie jest taka. Bóg chce żołnierzy, którzy są na "TAK" na zawsze, żołnierzy, którzy poświęcają się Bogu na całe życie. Od chwili, gdy mówicie "TAK" Jezusowi, jesteście w Jego służbie aż do śmierci - chyba że zdezerterujecie, albo wykręcicie się od obowiązku. Czy to brzmi jak sztywne zdanie? Może, jeśli nie znasz osobiście Naczelnego Wodza. Powołani do służby z Panem nie uznają tego za świętą grupkę.
Duchowa wojna jest tak samo realna jak każda wojna na ziemi. Żołnierze bez zbroi, którzy nie używają swojej broni, mogą wpaść w zasadzkę, zostać zranionymi czy nawet zginąć tak jak w naturalnej wojnie. A dzisiaj, być może bardziej niż w jakimkolwiek innym momencie w historii, manewry szatana nasilają się. Wystarczy jedno spojrzenie w telewizor aby przekonać cię o tym. Ci, którzy służyli w wojsku - niezależnie od rodzaju jednostki - powiedzą, że bycie w zbrojnej służbie to poważna sprawa, nawet w czasie pokoju. To nie gry, w które grasz. Od momentu wejścia w armię, marynarkę wojenną, komandosów lub lotnictwo, jesteś częścią czegoś, co wymaga zapłacenia ceny.
Dyscyplina i ścisłe posłuszeństwo rozkazom są nie tylko oczekiwane, ale wymagane. Jako chrześcijanie, czasami używamy terminów militarnych dość lekko, w naszym odniesieniu do działań wojennych w Chrześcijańskim życiu. Jednak zbyt często nie mamy prawdziwej waleczności, jest mała gotowość do wytrwania i zauważalny brak ducha zwycięstwa. Rozumiemy tak mało z tematu planów bitewnych Pana. Nie popełniajcie błędów, życie  Chrześcijańskim życiem oznacza angażowanie się w działania wojenne, kiedy robicie to na Boży sposób!
To jest czas aktywnych działań wojennych ‼
Apostoł Paweł rozumiał język bojowy. W świecie śródziemnomorskim pierwsze stulecie N.E., żołnierze i działania wojenne były powszechne. W wielu miejscach jego listów widzimy jak odnosi się do tego, co trzeba zrobić, aby być dobrym żołnierzem. Na przykład, Paweł, pisząc do młodego Tymoteusza, powiedział: Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa.
 (2 Tm 2: 3 UBG).
Wojownicy są szkoleni i przygotowani do walki z wrogiem. Przeniesienie tej analogii na potrzebę wojowniczości w Bożej armii - i pamiętając o tym, co napisał apostoł - jest pod wrażeniem faktu, że nie powinniśmy grać żołnierzy. Mamy poważnie potraktować aktywną wojnę duchową
Wezwanie do skutecznej służby niesie ze sobą domniemane zrozumienie, że mamy posuwać się naprzód, używając naszej broni do walki z wrogiem. To nie jest żołnierzykowanie w czasie pokoju! Mamy być żołnierzami, którzy znają plan bitwy i są zmobilizowani do działania.
Jesteśmy wezwani do bycia odważnymi w obliczu ataków szatana. Ci, którzy prawdziwie kochają Boga, będą wiedzieć, co to znaczy zmierzyć się z tym przeciwnikiem. Piotr napisał, że prawdziwa wiara zostanie sprawdzona przez ogień (1 Piotra 1: 7) i napisał o potrzebie cierpienia dla sprawiedliwości (1 Piotra 3:14).
Ostrzegł również przed koniecznością bycia odważnie czujnym i stale bacznym:
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć.
Przeciwstawiajcie się mu, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie.
 1 Piotra 5: 8,9 UBG
Paweł napisał swój drugi list do Tymoteusza z zimnego, wilgotnego, ciemnego lochu, potępionego zbrodniarza czekającego na śmierć. Jego zbrodnia? Wierność Panu. ... bo wiem, komu wierzyłem (2 Tm 1:12), napisał Paweł. Stawił wiarę w Chrystusa. Większość z nas nigdy nie będzie cierpieć, tak jak apostoł cierpiał z powodu swojej wiary. (2 Tm 1: ��. Niektórzy nigdy nie zbliżą się wystarczająco blisko, aby usłyszeć ryk "lwa".
Skąd czerpiesz odwagę, jaką miał Paweł? ‼Otrzymujesz to od Ducha Bożego, ‼ który produkuje to, czego potrzeba, abyś walczył dla Pana.
Czy pamiętacie o oskarżeniu Jozuego do ludzi, których miał zaprowadzić do Ziemi Obiecanej po śmierci Mojżesza? Po powiedzeniu im, aby rozważali Księgę Prawa i wykonali to, co nakazuje, Jozue powiedział:
" Czyż ci nie nakazałem? Wzmocnij się i bądź mężny. Nie lękaj się i nie przerażaj, gdyż PAN, twój Bóg, jest z tobą, dokądkolwiek pójdziesz.”
UBG - Księga Jozuego 1:9
Bojowa Boża droga przychodzi, gdy znamy Słowo Boże i jesteśmy wierni temu, co mówi.
Istnieją dyscypliny obejmujące dobrą żołnierkę. Obejmują one wzmacnianie siebie psychicznie i emocjonalnie tym, co pozwoli nam prowadzić duchową wojnę.
W wielu naszych poradniach modlitewnych nasi doradcy często odkrywają, że przyczyną depresji, zniechęcenia i problemów, z jakimi stykają się rozmówcy, jest że nie pozostają blisko Słowa Bożego.
‼ Powód, dla którego tak wiele osób pojawia się na ołtarzu tydzień po tygodniu w nabożeństwach kościelnych, bardzo często można prześledzić w ich nieumiejętności poznania i stosowania zasad Słowa Bożego w codziennych doświadczeniach i w ich związkach. ‼


"Wojowniczy Kościół" Lestera Sumrall