Kiedy będzie koniec świata? Armagedon ?

Kiedy będzie koniec świata? Armagedon ?

Kiedy będzie koniec świata? Armagedon ?

 

Określenie „koniec świata”, które pojawia się w wielu przekładach Biblii, jest również oddawane jako „ koniec władania, panowania" „zakończenie systemu rzeczy” czy „koniec naszej ery” ​(Mateusza 24:3, Współczesny przekład). Nie odnosi się ono do zagłady ziemi czy ludzkości, ale oznacza koniec obecnej struktury społecznej (1 Jana 2:17).

Na począte musimy sobie zdefiniować co oznacza słowo „ Świat" w Biblii ?
Więc aby zrozumieć, kiedy będzie koniec świata, trzeba się też dowiedzieć, w jakim znaczeniu Biblja pezdstawia nam to słowo czyli gdzie jest użyte w jakim kontekście i co oznacza.

Grecki wyraz kòsmos, zazwyczaj tłumaczony na „świat”, najczęściej odnosi się do ogółu ludzi, w szczególności do tych, którzy nie działają zgodnie z wolą Boga (Jana 15:18, 19; 2 Piotra 2:5). Czasami kòsmos oznacza strukturę społeczeństwa złożoną z elementów politycznych, religijnych i handlowych (1 Koryntian 7:31; 1 Jana 2:15, 16) *.


Kiedy będzie koniec świata?

Jezus powiedział: „O dniu owym i godzinie nie wie nikt — ani aniołowie niebios, ani Syn, tylko sam Ojciec” ​(Mateusza 24:36, 42). Dodał też, że nastąpi to niespodziewanie, ‛o godzinie, której się nie domyślamy’ (Mateusza 24:44).

Nie znamy dnia ani godziny, ale Jezus podał złożony „znak” "klucze", czyli serię wydarzeń, dzięki którym możemy dostrzec zbliżanie się końca (Mateusza 24:3, 7-14). Biblia nazywa ten okres „czasem końca” lub „dniami ostatnimi” ​(Daniela 12:4; 2 Tymoteusza 3:1-5).

Czy wszystko zostanie zniszczone?

Nie. Ziemia nie zostanie zniszczona, ponieważ w Biblii powiedziano, że „nic nią nie zachwieje po czas niezmierzony, na zawsze” ​(Psalm 104:5). Biblia zawiera też następującą obietnicę: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” ​(Psalm 37:29). Bóg stworzy ludziom warunki zgodne z Jego zamierzeniem:

    
brak chorób i starości (Hioba 33:25; Izajasza 33:24).
bezpieczeństwo i dobrobyt (Micheasza 4:4);
raj (Izajasza 35:1; Łukasza 23:43);
ciekawa i satysfakcjonujące zajęcia dla każdego (Izajasza 65:21-23);

 

Kiedy będzie koniec świata? Co będzie oznaczał „koniec świata”?

Biblia mówi, że „złoczyńcy (...) zostaną wytraceni”, a dobrzy ludzie będą się cieszyć życiem na ziemi (Psalm 37:9-11). Zagłada złych nastąpi w trakcie „wielkiego ucisku”, którego punktem kulminacyjnym będzie wojna zwana Armagedonem (Mateusza 24:21, 22; Objawienie 16:14, 16).

 

 

Znaki czasów ostaecznych poznać będzie mozna też po ludziach


w dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy, trudne do zniesienia”.  Jest to napisane w  2 Liście do Tymoteusza 3:1-5
Dalej apostoł Paweł opisał, jacy będą wtedy ludzie. Powiedział, że...


     ludzie będą nielojalni

     będą udawać, że kochają Boga, ale nie będą Mu posłuszni.

     nie będą kochać nawet swoich bliskich

     będą brutalni i agresywni

     będą kochać przyjemności bardziej niż Boga

     będą samolubni

     będą chciwi

     będą nieposłuszni rodzicom

     nie będą nad sobą panować

 

 

Co zgodnie z Psalmem 92:7 stanie się ze złymi ludźmi?

Grzeszników szyderców kłamców i cudzołożników można spotkać wszędzie na całym świecie. Wkrótce to ma się zmienić:
 „Gdy niegodziwcy wyrastają jak chwasty i rozkwitają wszyscy dopuszczający się zła, dzieje się tak po to, żeby zostali  bezpowrotnie unicestwieni” (Psalm 92:7).

Dni ostatnie: ludzie kochający pieniądze i przyjemności, problemy rodzinne, żołnierze na wojnie.