Werset dnia: Ewangelia Jana 14,12

Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. Ewangelia Jana 14:12;

Werset dnia:  Ewangelia Jana 14,12
Werset dnia:  Ewangelia Jana 14,12

 


„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca.”

 

 Ewangelia Jana 14:12;