Tak się módlcie Bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi

...NIE WYPOWIADAJ CHOROBY, ŚMIERCI I PROBLEMÓW - WYPOWIADAJ TO CO CHCESZ ABY SIĘ WYPEŁNIŁO - WYPOWIADAJ REZULTAT KOŃCOWY. WIARY WYMAGA TO ABY OMINĄĆ PROBLEM I ZOBACZYĆ ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZIEĆ ROZWIĄZANIE, AŻ OBJAWI SIĘ ONO FIZYCZNIE. Słowa, które wypowiadasz niech będą takimi, które chcesz aby się wypełniły.

Tak się módlcie Bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi
Tak się módlcie Bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi

Jeżeli zatem Jezus powiedział: "tak się módlcie Bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi". To możesz modlić się takimi słowami ale to jest bardzo ogólne - TO NIE JEST MODLITWA WIARY. ZAMIAST TEGO POWINNIŚMY ZNAĆ JEGO WOLĘ, POWINNIŚMY SIĘ MODLIĆ TAK: BOŻE TWOJĄ WOLĄ JEST UZDROWIENIE, TWOJĄ WOLĄ JEST ABYM BYŁ BŁOGOSŁAWIONY DLATEGO MODLĘ SIĘ TERAZ I MÓWIĘ JESTEM BŁOGOSŁAWIONY, MODLĘ SIĘ I MÓWIĘ. W Mk 11:23-24 widzimy, że modlitwa i mówienie z wiarą idą w parze. Czy wiecie, że gdy się modlicie to mówicie. PRAWDA? Nie da się tego oddzielić teraz mówię, a teraz będę się modlić. Gdy będę mówił to będę mówił jak to się skończy a gdy będę się modlił to będę wołał i błagał. Jedno nie idzie z drugim w parze. BÓG NIE CHCE ABYŚ PŁAKAŁ I BŁAGAŁ!! Jeżeli dzieci do ciebie przychodzą i tak marudzą - BĄDŹ ZWYCIĘZCĄ A NIE MARUDĄ!!! Miałem tutaj taki znak napis "Nie wygrałem na loterii marudzenia". BÓG NIE ODPOWIADA NA TAKIE JĘCZENIE. Większość ludzi stara się wzbudzić w Bogu litość swoimi lękami i oddzielają modlitwę od mówienia. TO CO MÓWISZ POWINNO IŚĆ W PARZE Z TWOJĄ MODLITWĄ - A TWOJA MODLITWA Z TYM CO MÓWISZ!!! JEŻELI ZARÓWNO TWOJA MODLITWA I MOWA SĄ DOBRE - TO DOBRZE!! ALE JEŻELI ŹLE MÓWISZ TO LEPIEJ TO ZMIEŃ - MÓW TO CO BÓG POWIEDZIAŁ!!!....
....Niech słowa, które wypowiadasz będą takimi, które chcesz aby się wypełniły. NIE WYPOWIADAJ CHOROBY, ŚMIERCI I PROBLEMÓW - WYPOWIADAJ TO CO CHCESZ ABY SIĘ WYPEŁNIŁO - WYPOWIADAJ REZULTAT KOŃCOWY. WIARA ZAWSZE WYPOWIADA REZULTAT KOŃCOWY - WIARA NIE MÓWI TEGO CO WIDZI. ROZUMIECIE? NIE MÓWI O TYM CO WIDZĄ OCZY - KAŻDY MOŻE MÓWIĆ O TYM CO WIDAĆ. Każdy może spojrzeć na problem, zobaczyć go i mówić o problemie - wszyscy tak robią. WIARY WYMAGA TO ABY OMINĄĆ PROBLEM I ZOBACZYĆ ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZIEĆ ROZWIĄZANIE, AŻ OBJAWI SIĘ ONO FIZYCZNIE - TAK CZYNI WIARA. DLATEGO TAK NIEWIELU LUDZI CHODZI W WIERZE....
...Jeżeli nie widzisz w swoim życiu czegoś co Bóg zapewnił to z powodu niewiary. Kluczem jest ustalić co powoduje moją niewiarę, w co nie wierzę. Gdzie Biblia mówi, że coś mam a ja w to nie wierzę. OTO KLUCZ: MOŻESZ USTALIĆ W CO WIERZYSZ NA DWA RÓŻNE SPOSOBY, MOŻE TRZY ALE ZAAKCENTUJEMY DWA. Trzy główne sposoby poznania w co wierzysz. Po pierwsze co myślisz (to jest ten trzeci sposób on nie jest najmniej ważny ale nie będę go tutaj akcentował) dwa pozostałe sposoby to poznać co mówisz i co robisz jak się zachowujesz. Co robisz regularnie w życiu codziennym, co mówisz w życiu codziennym z obfitości serca mówią usta.
To co mówisz zdradza to o czym myślisz.
KLUCZEM JEST TO ABY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE DOBRZE MYŚLISZ, DOBRZE MÓWISZ I DOBRZE DZIAŁASZ. KIEDY MÓWIĘ O MYŚLENIU, MÓWIENIU I DZIAŁANIU - NIE MÓWIĘ O TYM ABY ROBIĆ WSZYSTKO PERFEKCYJNIE - MÓWIĘ RACZEJ O PRAWIDŁOWYM MYŚLENIU I PRAWIDŁOWYM DZIAŁANIU - ZGODNYM Z BOŻYM SŁOWEM, ZGODNYM Z TYM W CO WIERZYSZ!! JEŻELI WIERZYSZ, ŻE JESTEŚ UZDROWIONY TO POSTĘPUJESZ JAK UZDROWIONY! NIE MÓWISZ, ZE JESTEŚ UZDROWIONY I ZACHOWUJESZ SIĘ JAK CHORY!!...
... ZAUFAJ BOGU, ŻE ON ZA TOBĄ STANIE. TAK WIELU LUDZI WAHA SIĘ BO MYŚLĄ, ŻE SĄ ZDANI NA SAMYCH SIEBIE. Gdybym myślał, że jestem z tym wszystkim zdany sam na siebie - to nie ma mowy abym wytrwał w tym 20 lat teraz już 25. Musisz rozstrzygnąć czy Bóg jest z tobą jeżeli jest z tobą to nic nie może ci się skutecznie przeciwstawić. Czytaliśmy o tym przed chwilą w Liście do Rzymian - tam jest mowa o głodzie, niebezpieczeństwie, prześladowaniu. Paweł tam pisze "Jeżeli Bóg za nami, którzy przeciwko nam". Czy Bóg jest za tobą? Nie chodzi mi o to abyś teraz powiedział - o tak jestem błogosławiony i obdarzony łaską. ZOSTAWMY TE FRAZESY, BO FRAZESY CIĘ NIE UZDROWIĄ, ONE NIE SPRAWIĄ, ŻE BĘDZIESZ CHODZIŁ W BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE BOŻYM. FRAZESY NIE SPOWODUJĄ, ŻE INNI LUDZIE ZOSTANĄ PRZEZ CIEBIE UZDROWIENI ANI NIE SPRAWIĄ, ŻE BĘDZIESZ CHODZIŁ W MOCY BOŻEJ.
WRÓĆMY DO RZECZYWISTOŚCI I ZDECYDUJMY CZY BÓG STOI ZA NAMI CZY NIE? JA WIEM, ŻE BÓG STOI ZA MNĄ I MÓWIĘ WAM MOJE ŻYCIE TEGO DOWODZI. W czasach kiedy nawet ja sam za sobą nie stałem - Bóg za mną stawał. Pytanie brzmi czy Bóg za tobą stoi - bo wiem, ze stoi za mną, ale żebyś ty chodził w rzeczach, w których Bóg chce abyś chodził - musisz wiedzieć, że On za tobą stoi. Nie mówię tutaj o tym, że idziesz doskonale - pamiętaj o tym, że doskonałość to nie chodzenie bez pomyłek. DOSKONAŁOŚĆ POLEGA NA TYM, ŻE GDY TYLKO SIĘ POMYLISZ NATYCHMIAST WRACASZ DO DOSKONAŁEJ RELACJI Z BOGIEM I IDZIESZ DALEJ - TO JEST DOSKONAŁOŚĆ. To nie jest nasze rozumienie doskonałości - nasze rozumienie doskonałości mówi nie popełniaj błędów bo jak się pomylisz to nie będziesz doskonały ale dzięki Bogu to nie jest Boże rozumienie doskonałości...
...Nawet jeśli zrobisz błąd Bóg jest za tobą cóż może cię od Niego oddzielić od Jego miłości od Jego pragnienia - by widzieć ciebie spełnionym, podobnym do obrazu Chrystusa. Największym błędem jest nie starać się komuś pomóc. Amen!! Nawet jeśli popełnisz błąd, wiem, że Paweł popełnił błędy, Piotr również czynili rzeczy, które nie były Bożą wolą a jednak widzisz, że Bóg za nimi stawał pomimo ich błędów.
ZAUFAJ BOGU, ŻE ON ZA TOBĄ STANIE, ZAUFAJ BOGU, ŻE BÓG NIE POZWOLI ABY TWE SŁOWA PADŁY NA ZIEMIĘ. KIEDY MÓWISZ I MODLISZ SIĘ UFAJ BOGU, ŻE TO WYPEŁNI. ON STOI ZA TOBĄ I CHCE ABYŚ WYPEŁNIŁ TWOJE BOSKIE PRZEZNACZENIE. DLACZEGO? BO GDY TO ZROBISZ TO UWIELBI JEZUSA!! AMEN!! JEZUS POWIEDZIAŁ O COKOLWIEK POPROSICIE W MOIM IMIENIU - UCZYNIĘ TO - DLACZEGO? - ABY OJCIEC BYŁ UWIELBIONY W SYNU. Widzicie to tu nie chodzi o was, ale o to aby Bóg był uwielbiony przez Jezusa żyjącego w nas, żebyście wy byli w stanie czynić to co On czynił, przynosząc chwałę Ojcu!! Amen!!...


Curry Blake


Zaufaj, że Bóg za tobą stanie w każdej sytuacji - odpocznij w Nim, napełnij się pokojem shalom - bo wierny jest Ten, który złożył obietnicę!!

Zobacz Video na YouTube PL:  https://youtu.be/kqyMohbi2-0

Trust God To Back You Up
https://www.youtube.com/watch?v=4Ik9T216Dd8&t=0s
https://youtu.be/4Ik9T216Dd8

https://www.jglm.org/

https://twitter.com/CurryBlake/

https://www.facebook.com/OfficialJGLM