Nie miłuj tego świata ani tych rzeczy, które na nim są.

Bo wszystko, co jest na świecie, czyli: pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata

Nie miłuj tego świata ani tych rzeczy, które na nim są.

Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, czyli: pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata

Seminarium Biblii © Made in Poland 2019 - www.MagisteriumPisma.pl