Gdzie dziś mieszka szatan ?

gdzie mieszkają demony, gdzie mieszka szatan,

Gdzie dziś mieszka szatan ?
Gdzie dziś mieszka szatan ?

Diabeł jako istota duchowa przebywa w sferze niewidzialnej dla oczu ludzkich. Biblia opisuje nam też systuacje kiedy to Szatan lub inni zbuntowani aniołowie przejmowali kontrolę nad poszczególnymi ludźmi i krzywdzili ich fizycznie (Mateusza 12:22; 17:15-18; Marka 5:2-5).

Przez jakiś czas Szatan, Diabeł miał pewną swobodę w poruszaniu się w sferze duchowej, a nawet razem z wiernymi aniołami mógł stawać przed samym Bogiem (Hioba 1:6). Ale Biblia przepowiedziała, że wybuchnie „wojna w niebie”, w wyniku której Szatan zostanie wyrzucony z nieba na ziemię (Objawienie 12:7-9). Zarówno chronologia biblijna, jak i wydarzenia na świecie potwierdzają, że do tej wojny już doszło. Obecnie działalność Diabła jest ograniczona do ziemi.

 

Czy to znaczy, że Diabeł mieszka w jakimś konkretnym miejscu na naszej planecie?

Na przykład starożytny Pergamon został nazwany miejscem, „gdzie jest tron Szatana” oraz „gdzie mieszka Szatan” (Objawienie 2:13). Jednak zwroty te odnoszą się najwidoczniej do rozpowszechnionego w tamtym mieście szatańskiego kultu. Biblia mówi, że Diabeł panuje nad „wszystkimi królestwami zamieszkanej ziemi”, więc nie mieszka w żadnym konkretnym miejscu, lecz po prostu działa na ziemi (Łukasza 4:​5, 6). Wiemy z Biblii, że demony mogą zamieszkać w ludzkim ciele, mogą też przebywać w zwierzętach. Demony zajmują również określone obszary, miasta, regiony, województwa, na ziemi.

Pamietajmy, że pomiedzy demonami istnieje hierarchia (patrz tu)

dla przykładu: nad obszarem Paryża w Francji żądzi, dominuje książe Pożądliwości.

 

patrz: mapa przebywania demonów

 

Patrz: Mapa panowania zwierzchności demonicznej nad obszarami

Mapa Demonów, Mapa zwierzchności demonicznej, miejsca przebywania demonów,

 

 

czytaj wiecej: http://www.magisteriumpisma.pl/antychryst

Źródło:  http://biblia24.magisteriumpisma.pl/Biblia/Slownik/ANTYCHRYST.html

Słownik BIBLIJNY:  http://biblia24.magisteriumpisma.pl/Biblia/slownik.html

zobacz też:  https://demonologia24.blogspot.com

 

Jak uwolnić się od demona:  http://modlitwy.magisteriumpisma.pl

Modlitwa o uwolnienie od złego:  http://cud.magisteriumpisma.pl/modlitwa.mp4