Frasobliwość czy Niefrasobliwość

frasobliwy frasobliwość i niefrasobliwy niefrasobliwość, frasobliwy chrystus,

Frasobliwość czy Niefrasobliwość


"Diabeł bardzo często kożysta z naszej ignoracji. Jesli walczysz przeciwko niewidzalnemu wrogowi, który chce cię zniszczyć i nie jesteś czujny albo nawet nie wiesz, że toczy sie bitwa, to skorzysta on z twojej niefrasobliwosci i pokona cię w środku potyczki"

C.Peter Wagner powoluje sie w swojej książce "Burzenie Warowni w Mieście" na
W. F. Kumumuyi, 1988 "The Key to Revival and Church Grouth" Publishing Company, str. 25.

 

Co to znaczy być Niefrasobliwym ?
frasobliwy frasobliwość i niefrasobliwy niefrasobliwość

 

Niefrasobliwość to beztroska, a człowiek niefrasobliwy to taki, który nie martwi się zanadto, bagatelizuje problemy


Frasobliwy natomiast, to martwiący lub nawet zamartwiający się, zafrasowany.  Najlepszym zobrazowaniem znaczenia tego słowa są najczęściej rzeźby czy obrazy ludowe przedstawiające Chrystusa frasobliwego, zazwyczaj smutnego, martwiacego sie, myślacego w pozycji siedzącej z głową podpartą na dłoni. Jeśli czytałeś Biblie to wiesz, że Chrystus taki nie był. Czytaj wiecej

Wydaje się, że znaczenie "frasobliwości" pozostaje niezmienne a samo słowo może rzadziej spotykane raczej niemodne stało się nadwyrężanie ducha i intelektu. W przeciwieństwie do niefrasobliwości, która staje się znakiem czasów i definicją aktualnego stylu życia.

Czy słowo niefrasobliwy to zaprzeczenie słowa frasobliwy?

Niezupełnie, chociaż oba słowa mogą być antonimami w niektórych sytuacjach.