Ewangelia Nowy Przekład z 2019

Nowy przekład ewangelii z 2019 tłumaczenie Marek Kozłowski

Ewangelia Nowy Przekład z 2019

Ewangelia