DEMONY - ODPOWIEDZI NA PYTANIA O DEMONACH (Biblia)

Celem tej książki jest ujawnienie faktów o mocach działających w naszym świecie i naszym życiu.

DEMONY - ODPOWIEDZI NA PYTANIA O DEMONACH (Biblia)
DEMONY - ODPOWIEDZI NA PYTANIA O DEMONACH (Biblia)

DEMONY - ODPOWIEDZI NO PYTANIA O DEMONACH (Biblijnie) (Lester Sumrall)


Istnieją trzy źródła mocy znane ludzkości:

(1) boska moc lub moc, która pochodzi od wszechmocnego Boga;
(2) moc szatana lub moc pochodząca od Lucyfera, upadłego archanioła (Księga Izajasza, rozdział 14);
(3) ludzka moc lub moc człowieka. Ta trzecia moc jest neutralna i może być kierowana i używana przez niebiańskie lub demoniczne wpływy.

Bóg dał człowiekowi władzę i prawo do wyboru własnego stylu życia i życiowych celów. Stworzył człowieka by rządził i panował nad całym stworzeniem. (Księga Rodzaju 1: 26,27)
Diabeł chce zniewolić człowieka. Jezus powiedział, odnośnie poddania się szatańskim wpływom, do kobiety zniewolonej przez demona, aby była uwolniona. (Ewangelia Łukasza 13:16) Chrystus posłał swoich uczniów, aby uwalniali ludzki ród.

Celem tej książki jest ujawnienie faktów o mocach działających w naszym świecie i naszym życiu.

 

link do mp3  https://youtu.be/LJ_qB1hSu2Y


Link do ksiegarni:  https://sklep.af.com.pl/produkt/demony-ksiega-odpowiedzi-lester-sumrall/

Egzorcyzmy: https://magisteriumpisma.pl/egzorcyzmy