Crowder - Crushing Snakes: Showdown ft. TAYA

Chodzenie na rękach aniołów Miażdżące węże Bezpieczny w cieniu Jego skrzydeł! Nasza twierdza i nasza siła Nasza twierdza Odbieramy naszą wolność Nasza bitwa została wygrana Zostaliśmy wyzwoleni Powróciliśmy z martwych, przyszliśmy Widzisz go Król nieba Mistrz wszelkiego stworzenia

 

Crowder - Crushing Snakes: Showdown ft. TAYA


TEKST PIOSENKI

Nie boimy się
Nocne strachy
Strzały, które latają za dnia
Dziesięć tysięcy może spaść, ale my
Zostaniemy

Nie boimy się
Boża obietnica
Nigdy nie można jej oderwać
Chodzenie na rękach aniołów
Miażdżące węże
Bezpieczny w cieniu Jego skrzydeł!
Nasza twierdza i nasza siła
Nasza twierdza

Odbieramy naszą wolność
Nasza bitwa została wygrana
Zostaliśmy wyzwoleni
Powróciliśmy z martwych, przyszliśmy

Widzisz go
Król nieba
Mistrz wszelkiego stworzenia

Oczy ognia
Głos pioruna
Przedzierając się przez niebo w zdumieniu

Ubrani w światło my
Zobacz Go nadchodzącego
Na koniu białym jak błyskawica

Widzisz go
Przebijając się przez niebo
Przebijając się przez ciemność
Widzisz go

 

 

--------------------------------

 

LYRICS

We’re not afraid
Terrors of night
Arrows that fly by day
Ten thousand may fall but we
We will remain

We’re not afraid
A promise of God
Can never be torn away
Walking on hands of angels
Crushing snakes
Safe under the shadow of His wings
Our fortress and our strength
Our fortress

We’re taking back our freedom
Our battle has been won
We have been liberated
Back from the dead,we’ve come

Do you see Him
King of Heaven
Champion of all creation

Eyes of fire
Voice of thunder
Tearing through the sky in wonder

Dressed in light we
See Him coming
On a horse that’s white like lightning

Do you see Him
Piercing through the sky
Breaking through the darkness
Do you see Him