Bóg dotrzymuje swoich obietnic - nowa książka Curry Blake

Bóg dotrzymuje swoich obietnic - nowa książka Curry Blake

Bóg dotrzymuje swoich obietnic - nowa książka Curry Blake
Bóg dotrzymuje swoich obietnic - nowa książka Curry Blake

"Bóg dotrzymuje swoich obietnic" -  Curry Blake

Obecnie można kupić książkę Curry Blake w sklepie Szaron.pl

 

"Bóg dotrzymuje Swoich obietnic"


Podstawą naszej wiary w Boga jest to, że On dotrzymuje Swoich obietnic. W całym Piśmie widzimy, jak Bóg składa obietnice proroczymi słowami i innymi sposobami. Fakt, że ma on tak dobre „osiągnięcia” (100% realizacji), jest powodem, dla którego możemy i powinniśmy mieć szczerą, solidną, niezachwianą wiarę w Niego. Wiele osób często używa terminu „ślepa wiara” w odniesieniu do zaufania Bogu w dotrzymaniu słowa. My mamy ten sam standard dla ludzi, co dla Boga. Jeśli coś powiesz lub coś obiecasz, powinieneś dotrzymać słowa i zrobić to, co obiecałeś. Ufamy ludziom, ponieważ udowodnili, że można im ufać. Bóg udowodnił, że On również może i powinien być godny zaufania. Czytając tę książkę, poświęć trochę czasu na medytację nad nauczaniem. Nie spiesz się, daj sobie czas by pomyśleć o tym, co jest w nauczaniu. Nauka ta jest fundamentalna i jednocześnie głęboka w swojej prostocie i prawdzie.

Fragmeny książki:
Czy słyszysz te obietnice? Wszystkie one są twoje. On powiedział, że dał ci je, żebyś w nich funkcjonował i żył w nich.
Jana 14:20-21
20 W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was.
Jezus powiedział: „Wy jesteście we mnie, a ja w was”. Co to oznacza? Oznacza to, że jesteś ukryty, jesteś w Nim. Jesteś ukryty i diabeł nie może cię znaleźć. Twoje grzechy i nieprawości zostały usunięte. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że stoisz przed Bogiem czysty, nieskazitelny i święty w Chrystusie Jezusie? Diabeł nie może nic na ciebie włożyć. Bóg nie pamięta grzechów, więc ty też już ich nie wspominaj. Jeśli je wspominasz, to dlatego, że diabeł ci o nich przypomina, po prostu wybierz, żeby tego nie robić.
Kiedy On powiedział: „Ja”, mówił o Swoim Duchu. „W tym dniu, będziesz wiedział, że jesteś we Mnie i Ja jestem w tobie. Kiedy powiedział: „Jestem w tobie”, miał na myśli, że On - Pocieszyciel, On - moc samego Boga, jest w tobie, aby wypełnić Jego wolę na tej ziemi.
Mówimy o tym, że ty jesteś świątynią Żywego Boga i że Jego Duch żyje w tobie. Dlaczego On jest w tobie? Jest po to, aby Jego wola mogła spełnić się na tej ziemi i by większe dzieła mogły być dokonywane przez ciebie: uzdrowienie, uwolnienie i zbawienie. Możesz uwalniać jeńców z niewoli uzależnień, nawyków i wszystkich innych złych rzeczy.
Bóg chce, abyś żył wolny. On chce żebyś był zdrowy. On chce, byś był silny. On chce byś żył w dobrobycie. On chce, byś żył w błogosławieństwie tak, abyś mógł stać się błogosławieństwem dla innych. To jest klucz. Nie jesteśmy tu po to by być błogosławionymi; jesteśmy błogosławieni, ponieważ jesteśmy w Nim. Jesteśmy błogosławieni, aby być błogosławieństwem.
21 Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował, i objawię mu samego siebie.


Czy chcesz, aby Jezus się objawił? To proste; zachowuj Jego przykazania.
Marka 12:30-31,

30 Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie.
31 A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych.
Jakie są Jego przykazania? „Kochaj Pana, Boga swego całym sercem, duszą, umysłem i siłą oraz swojego bliźniego jak siebie samego.” Macie czynić innym tak, jak byście chcieli, aby wam czynili. Jeśli będziesz żył w ten sposób, On objawi się tobie. To jest najłatwiejsza rzecz na świecie do zdobycia. Bóg dotrzymuje swoich obietnic.

 

"Bóg dotrzymuje swoich obietnic" -  Curry Blake

Obecnie można kupić książkę w sklepi Szaron.pl