Biblia Gutenberga za 58 000,00 Zł

Biblia Gutenberga za 58 000,00 Zł

Jan Gutenberg jest wynalazcą pierwszej praktycznej metody drukowania. Ten wynalazek uważa się za największy wkład Niemiec w rozwój cywilizacji, a każdy ocalały egzemplarz arcydzieła sztuki typograficznej – tak zwanej 42-wierszowej Biblii Gutenberga – wart jest majątek.

Z okazji jubileuszu 600-lecia urodzin Jana Gutenberga oraz dla uczczenia 550. rocznicy ukazania się pierwszej księgi zawierającej słowo drukowane ruchomą czcionką wydano faksymile 42-wierszowej Biblii Gutenberga.

Dzięki wieloletnim badaniom i przygotowywaniom powstała wierna kopia Biblii wydrukowanej setki lat temu. Faksymile to wykonano przy użyciu najdoskonalszych współczesnych technologii (fotografia, skanowanie, formy drukowe, druk). W dodatku specjalnie na tę okazję wyprodukowano papier ze znakami wodnymi umieszczonymi tak jak w oryginale, mozolnie przemalowano ręcznie inicjały, Biblię oprawiono jak w średniowiecznym warsztacie introligatorskim – w dębowe deski, roślinnie garbowaną skórę oraz uszlachetniono oprawę tłoczeniami I okuciami zaprojektowanymi w XV wieku.

Wszystkie wykonane do dziś faksymilia Pelplińskiej Biblii Gutenberga znalazły swoich nabywców wśród kolekcjonerów i inwestorów. Obecnie przygotowano do sprzedaży ostatnią część nakładu, kończąc jednocześnie proces wydawniczy ustalony na łączną ilość 198 egzemplarzy tego niezwykłego dzieła.

Obecnie 14 egzemplarzy XV-wiecznej Biblii znajduje się w Niemczech, 10 – w USA, 8 – w Wielkiej Brytanii, 4 – we Francji, po 2 – w Watykanie i Hiszpanii, zaś po 1 – w Austrii, Danii, Polsce, Portugalii, Belgii, Szwajcarii i Japonii.

Jedyny w Polsce egzemplarz tej „najdroższej książki na świecie” przechowuje Muzeum Diecezjalne im. Biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie.

Pelpliński egzemplarz, składający się z dwóch tomów, wydrukowany został na papierze i posiada oryginalną XV-wieczną oprawę wykonaną przez słynnego introligatora, mistrza Henryka Costera z Lubeki.

 

Jan Gutenberg, Moguncja, 1452 - 1455 r.

Biblia Jana Gutenberga

Wymiary: dwa tomy, każdy 315 x 430 x 115 mm

Liczba kart: 640

Papier: 140 g/m², specjalne wybarwiony oraz spulchniony, imitujący papier czerpany, ze znakami wodnymi jak w oryginale

Oprawa: dębowe deski obciągnięte skórą, mosiężne guzy, narożne okucia i klamry umocowane na skórzanych pasach

Opakowanie: skórzana waliza, replika opakowania z 1939 roku, wymiary: 540 x 790 x 200 mm

Nakład limitowany: 198 egzemplarzy, każdy ręcznie numerowany i z notarialnie potwierdzonym kolofonem.