Biblia za darmo

Darmowa Biblia

Biblia za darmo
Biblia za darmo

Jeśli zechcesz otrzymać Nowy Testament za darmo to napisz do nas

wyślemy go do ciebie pocztą, zmówienia składaj na ten adres email:  gedeonici.jgora@wp.pl

Masz pytania, to skontaktuj się z nami:
email: gedeonici.jgora@wp.pl

 

od kogo ta Biblia?
Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów w Polsce jest dobrowolną organizacją świeckich chrześcijan działającą na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie popularyzacji wartości chrześcijańskich. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989 Nr 20, poz.104) oraz na podstawie statutu.

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja Biblii jako świętego Bożego Słowa  w polskim społeczeństwie. Stowarzyszenie realizuje ten cel poprzez bezpłatne umieszczanie Biblii lub jej części /Nowy Testament/ lub /Nowy Testament z Psalmami/ w hotelach, szkołach, zakładach karnych i innych instytucjach tego typu oraz rozprowadzanie jej do użytku indywidualnego.