Biblia za darmo

Darmowa Biblia

Biblia za darmo

Jeśli zechcesz otrzymać Nowy Testament za darmo to napisz do nas

wyślemy go pocztą, skontaktuj się z nami:


email: gedeonici.jgora@wp.pl


lub przez zakładkę "kontakt"

 

 


Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów w Polsce jest dobrowolną organizacją świeckich chrześcijan działającą na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie popularyzacji wartości chrześcijańskich. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989 Nr 20, poz.104) oraz na podstawie statutu.

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja Biblii jako świętego Bożego Słowa  w polskim społeczeństwie. Stowarzyszenie realizuje ten cel poprzez bezpłatne umieszczanie Biblii lub jej części /Nowy Testament/ lub /Nowy Testament z Psalmami/ w hotelach, szkołach, zakładach karnych i innych instytucjach tego typu oraz rozprowadzanie jej do użytku indywidualnego.