Biblia za 12 900,00 Zł

Biblia Królów Cena: 12 900,00 Zł

Biblia za 12 900,00 Zł

Biblia Królów to prawdziwa perła wśród biżuteryjnych ksiąg. Stylizowana na księgi z czasów Bolesława Chrobrego, które służyły  manifestacji władzy i potęgi monarchy. Biblia Królów wydana z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski, to także księga iście patriotyczna, nawiązująca do czasów świetności Polski. Niezwykła pod każdym względem.

Na awersie Biblii umieszczone zostały wizerunki przedstawiające czterech Ewangelistów, całość otoczona jest bordiurami z motywem roślinnym. Pośrodku motyw - "Deesis" - średniowieczny, trójczęściowy motyw obrazujący świętych – centralną osobą jest Chrystus, obok Maryja, następnie Jan Chrzciciel. W średniowieczu  kompozycje takie tworzyły postacie aniołów, świętych, apostołów lub proroków. Deesis symbolizuje wiarę w Maryję, św. Jana i innych świętych jako przedstawicieli wybranych i orędowników potępionych, proszących Boga o łaskę przed Sądem Ostatecznym.

Zanim w połowie XV wieku Gutenberg wynalazł druk, książki pisane były ręcznie. W średniowieczu cierpliwe przepisywali je skrybowie. Wszystkie były więc, zgodnie ze swoją nazwą, manuskryptami (od łac. manus – ręka, scribere – pisać), czyli rękopisami. Praca skrybów była mozolna i trudna, ale jej efekty zachwycają do dziś. Księgi stanowiły wtedy ogromną wartość, nie tylko z powodu niewielkiej dostępności materiałów czy zdobień, ale z powodu nielicznej grupy osób, które nabyły umiejętności tworzenia takich ksiąg.

Skrybowie w ogromnej większości byli duchownymi, którzy w klasztornych skryptoriach pracowicie przepisywali różnorakie dzieła. Najwięcej powstawało ksiąg o tematyce religijnej. Były one potrzebne do sprawowania liturgii, do obliczania świąt ruchomych, do spisywania żywotów świętych, jednym słowem - do funkcjonowania Kościoła. Nic więc dziwnego, że najczęściej przepisywano Biblię - w owym czasie księgę najważniejszą. Rzadko jednak zamieszczano całość pisma świętego w jednej książce – ze względu na objętość Biblii, ograniczano się do poszczególnych części Starego i Nowego Testamentu. Wielkim powodzeniem cieszyły się Ewangeliarze, czyli księgi zawierające tekst wszystkich czterech Ewangelii.  Ponieważ w średniowieczu wypatrywano rychłego końca świata często przypominano Apokalipsę św. Jana Ewangelisty.

Księgi w średniowieczu służyły władcom jako manifestacja ich władzy i potęgi. Jako zamożni zamawiali niezwykle cenne i bogato zdobione rękopisy, mające być symbolem ich statusu. Najczęściej były to właśnie księgi Biblijne, w szczególności Ewangeliarze. Na ich kartach znajdowały się bogate ilustracje, które w sposób alegoryczny wyrażały pretensje do władzy, do korony lub wychwalały zasługi i zdobycze fundatora manuskryptu. Historie biblijne spisane na ich kartach łączono symbolicznie z osobą władcy, którego władza pochodzić miała od Boga.

Nasza Biblia Królów, stylizowana na czasy Bolesława Chrobrego z tych właśnie powodów jest księgą inną niż wszystkie wydane dotąd w Polsce. Zawiera tekst czterech Ewangelii i Apokalipsy św. Jana i emitowana jest z zastosowaniem zasad, według których powstawały średniowieczne rękopisy. Biblia Królów zachowuje ówczesne zdobienia, krój pisma i ilustracje, a także bogatą okładkę wzorowaną na najświetniejszych oprawach średniowiecznych manuskryptów

Tworząc Biblię Królów użyliśmy średniowiecznej czcionki „karolińskiej”, uwieczniliśmy bogate miniatury oraz dodaliśmy iluminacje inspirowane Ewangeliarzem Ottona III, który w 1000 roku w Gnieźnie założył swój złoty diadem Bolesławowi Chrobremu na dowód przyjaźni i uznania. Na tę niezwykłą księgę artystyczną składa się ponad 150 kart imitujących wyglądem i fakturą pergamin.

W swej kronice Gall Anonim tak opisał relację władców:

„Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadało przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa. Albowiem na przybycie cesarza przygotował przedziwne wprost cuda; najpierw hufce, przeróżne rycerstwa, następnie dostojników rozstawił jak chóry, na obszernej równinie, a poszczególne, z osobna stojące hufce wyróżniała odmienna barwa strojów. A nie była to tania pstrokacizna, byle jakich ozdób, lecz najkosztowniejsze rzeczy, jakie można znaleźć gdziekolwiek na świecie [...]. Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo cesarz rzymski zawołał w podziwie: Na koronę mego cesarstwa, to co widzę większe jest niż wieść głosiła [...]. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na zadatek przemierza i przyjaźni [...] i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego[2], w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się przyjaźnią, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego”.

Biblię Królów rozpoczyna seria kunsztownych miniatur przedstawiających kanony Euzebiusza. W średniowieczu nie istniał podział Pisma Świętego na rozdziały i wersety. Zamiast tego tekst Ewangelii podzielony był na numerowane rosnąco fragmenty – perykopy. Kanony Euzebiusza to zestawienie perykop z różnych Ewangelii w odpowiadających sobie kolumnach. Dzięki temu łatwo odnaleźć podobne fragmenty czy opisy tych samych wydarzeń u różnych Ewangelistów. Jest to pierwsze tak odkodowane w Polsce Pismo Święte.