Biblia - Textus Receptus

Biblia - textus receptus

Biblia - Textus Receptus

Textus Receptus (z łac. tekst przyjęty)


Ustalony został w oparciu o późne rękopisy reprezentujące bizantyjską tradycję tekstualną, ale ze względu na drobne naleciałości tekstu cezarejskiego, wulgaty oraz tekstu zachodniego nie jest klasycznym tekstem bizantyjskim.

Niektóre jego warianty pochodzą z wulgaty i nigdy nie były obecne w tekście greckim.

Textus receptus był podstawą przekładów Biblii z języków oryginalnych do wieku XIX.

W końcu XIX wieku został odrzucony przez biblistów na rzecz tekstu aleksandryjskiego, który odtąd służy za oparcie dla wydań greckiego tekstu Nowego Testamentu.

Przez swoich zwolenników bywa nazywany tekstem większości,
co mylnie utożsamia go z Tekstem Bizantyjskim
(tj. tekstem większościowym), na którym się opiera.

wiecej na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Textus_receptus

Porównaj tłumaczenia wersetów z różnych Biblii:  tutaj

 

          ------------------------------------------------------

Biblia - Wybrany Fragment:  Łuk. 2,22


Biblia Gdańska: Gdy się też wypełniły dni oczyszczenia jej według zakonu Mojżeszowego, przynieśli go do Jeruzalemu, aby go stawili Panu,


Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Gdy też według Prawa Mojżesza minęły dni jej oczyszczenia, przynieśli go do Jerozolimy, aby stawić go przed Panem;


Biblia Warszawska: A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem,


Biblia Tysiąclecia: Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.

 

 

Porównaj tłumaczenia wersetów z różnych Biblii:  tutaj