Zmień myślenie - Jestem bezpieczny w Chrystusie

Jestem bezpieczny, w Chrystusie,

Zmień myślenie - Jestem bezpieczny  w Chrystusie
Zmień myślenie - Jestem bezpieczny  w Chrystusie

Jestem bezpieczny  w Chrystusie

Rz 8,33    Jestem wolny od jakichkolwiek zarzutów stawianych przeciwko mnie.
2 Kor 1,21    Bóg mnie umocnił, namaścił i zapieczętował.

Kol 3,3    Jestem ukryty z Chrystusem w Bogu.
Flp 1,6    Jestem pewien, że dobre dzieło, które Bóg we mnie zapoczątkował, będzie dokończone.
Flp 4,13    Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

Rz 8,35    Nic nie może mnie oddzielić od miłości Boga.
Rz 8,1    Jestem na zawsze wolny od potępienia.

2 Tm 1,7    Nie otrzymałem ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.
Hbr 4,16    Mogę znaleźć łaskę i miłosierdzie w czasie potrzeby.
1 J 5,1    Narodziłem się z Boga i zły nie może mnie dotknąć.

J 1,12    Jestem dzieckiem Bożym (Ga 3,26-28).
Rz 8,28    Mam pewność, że wszystko współdziała ku dobremu.

2 Kor 1,21    Bóg mnie umocnił, namaścił i zapieczętował.
Ef 1,13-14    Otrzymałem Ducha Świętego jako zadatek gwarantujący nadejście mego dziedzictwa.
Kol 1,13    Zostałem uwolniony spod panowania ciemności i przeniesiony do królestwa Chrystusa.

 

Jestem kochany przez Boga, Chrystus mnie akceptuje

Ef 2,19    Jestem domem Bożym.
Ef 2,19    Jestem współobywatelem pozostałych świętych.
Ef 3,12    Mam śmiały i ufny przystęp do Boga.
Kol 1,14    Zostałem odkupiony i Bóg przebył mi wszystkie moje grzechy.
Kol 2,10    W Chrystusie niczego mi nie brakuje.

2 Kor 5,21     Jestem sprawiedliwością.
Ef 1,5     Zostałem zaadoptowany jako dziecko Boga.
Ef 2,18    Mam bezpośredni przystęp do Boga dzięki Duchowi Świętemu.

 

J 15,15     Jestem przyjacielem Chrystusa.
Rz 5,1     Jestem usprawiedliwiony.
1 Kor 6,17     Jestem zjednoczony z Panem i jestem z Nim jednym duchem.
1 Kor 6,20     Bóg zapłacił za mnie ogromną sumę. Należę do Niego.
1 Kor 12,27    Jestem członkiem ciała Chrystusa.
2 Kor 5,21     Jestem sprawiedliwością.
Ef 1,5     Zostałem zaadoptowany jako dziecko Boga.

 

 

wiecej: https://magisteriumpisma.pl/0dnowienie-umyslu