Trzy klicze do twojego cudu. część 3

Zachowuj się jakbyś był już wolny, odrzucaj wszystko co świadczyłoby, że jest inaczej. Działaj na podstawie tego co powiedziałeś, działaj na podstawie tego w co wierzysz. Zachowuj się taj jakby to była prawda. I odrzucaj wszystko, i nie poddawaj się niczemu co by było tego zaprzeczeniem. To jest miejsce gdzie często popadamy w konflikt ze społeczeństwem. Bo społeczeństwo chce abyśmy się z nim zgadzali. I my teraz musimy zdecydować, czy będziemy się zgadzać z fizycznym światem, czy zgadzać się z Duchem Bożym

Trzy klicze do twojego cudu. część 3
Trzy klicze do twojego cudu. część 3

 3 część nauczania: Klucz nr 3, Zachowuj się jakbyś był już wolny, odrzucaj wszystko co świadczyłoby, że jest inaczej

 

Więc Krok 3.
Jaki jest Krok 1. ? Określ wolę Boga dotyczącą Twojej sytuacji. Krok 2. Określ dzień i godzinę swojego uwolnienia.


Krok 3. i uwaga: Zachowuj się jakbyś był już wolny, odrzucaj wszystko co świadczyłoby, że jest inaczej. Działaj na podstawie tego co powiedziałeś, działaj na podstawie tego w co wierzysz. Zachowuj się taj jakby to była prawda. I odrzucaj wszystko, i nie poddawaj się niczemu co by było tego zaprzeczeniem. To jest miejsce gdzie często popadamy w konflikt ze społeczeństwem. Bo społeczeństwo chce abyśmy się z nim zgadzali. I my teraz musimy zdecydować, czy będziemy się zgadzać z fizycznym światem, czy zgadzać się z Duchem Bożym. Generalnie, nie możesz mieć obydwu. A więc, może być tak, że będziesz stał i wyglądał głupio, ale wyglądasz głupio tylko do czasu gdy w końcu zobaczysz to, w co wierzysz. A gdy już zobaczysz to, w co wierzysz, nie będziesz już wyglądał głupio, teraz oni będą wyglądali głupio, i teraz oni zaczną słuchać tego, co masz im do powiedzenia. JEDNĄ Z RZECZY, KTÓREJ WIĘKSZOŚĆ LUDZI NIE ROZUMIE, JEŚLI CHODZI O WIARĘ, TO WIĘKSZOŚĆ LUDZI, I JA CZĘSTO TO POWTARZAM, NIE MA SIŁY ABY WYTRZYMAĆ PRESJĘ SPOŁECZEŃSTWA. ONI PO PROSTU IDĄ ZA TYM CO MÓWIĄ LUDZIE I POTEM SIĘ DZIWIĄ, ŻE BOŻE SŁOWO NIE DZIAŁA!! BOŻE SŁOWO ZAWSZE DZIAŁA, TYLKO TY NIE ZADZIAŁAŁEŚ!! To jest proste. Potrzebujemy na to wersetu z Pisma i w Jakuba 4.7, czytamy: „Bądźcie więc poddani Bogu”, więc, jaki jest punkt A u Jakuba 4,7? Musisz najpierw poddać się Bogu, a punkt B to „przeciwstawiaj się diabłu”, ale zobaczcie, nie możesz się oprzeć diabłu jeśli najpierw nie oddasz się Bogu. A jak się oprzeć diabłu i jak się oddać Bogu?. W sytuacji, powiedzmy uzdrowienia, postanowiłeś poddać się Bogu, uznałeś że Jego Słowo jest prawdą, On chce cię uzdrowić, chce cie uwolnić, poddajesz się prawdzie Słowa Bożego. Numer 2, a jak się opierać diabłu? Opierasz się wszystkiemu co jest przeciwne prawdzie objawionej w Słowie Bożym..

To też nawiązuje do Listu do Koryntian, gdzie jest powiedziane „Przecież choć w ciele żyjemy, nie prowadzimy tej walki opierając się na ciele. Oręż naszego wojowania nie cielesny, lecz Bogiem mocny do burzenia warowni. Burzymy wyrachowanie i wszelką wyniosłość, która unosi się pychą przeciwko poznaniu Boga”. On mówi: Do niewoli bierzemy każdą myśl. Widzicie, to jest proces, wszystko to współdziała razem. Aby odrzucić diabła, musisz wziąć każdą myśl w niewolę, bo diabeł będzie mówił do ciebie słowa, która są przeciwne słowu Bożemu, które unoszą się pychą przeciwko poznaniu Boga, więc musisz odrzucać te rzeczy, wziąć te myśli w niewolę, sprzeciwić się im a robiąc to poddajesz się Bogu i opierasz diabłu. I gdy to zrobisz, to jaki jest następny krok? On ucieknie od ciebie, Amen? Jeśli poddasz się Bogu, autorytetowi Jego Słowa, i oprzesz się diabłu, on odstąpi od ciebie, a jeśli nie odszedł to znaczy że jeszcze mu się nie oparłeś . To jest proste - tak?

Następne. Poddajesz się Bogu. Wybierasz wierzyć Jego Słowu. Opierasz się diabłu. To oznacza, że odrzucasz wszystko, cokolwiek przypominałoby ci o twojej sytuacji. Odmawiasz akceptowania takich rzeczy, czy pochodzi z ust przyjaciela czy z myśli diabła. Odrzucasz to. Nie akceptujesz niczego co jest temu przeciwne. Dzień i godzina twojego uzdrowienia jest do określenia. Po pierwsze jest tu rozbieżność, kiedy Jezus to zrobił, a kiedy ty to otrzymujesz. On poniósł twoje grzechy 2000 lat temu na krzyżu, kiedy ty otrzymałeś przebaczenie? Kiedy to przyjąłeś. Tak? Więc On zrobił swoja część wtedy, a tobie pozostaje zrobić twoja, teraz. Abyś został ocalony. Dokładnie tak samo jest z uzdrowieniem, On poniósł twoje choroby 2000 lat temu na tym słupie do biczowania. On wykonał swoją część i teraz tylko czeka na ciebie, abyś to przyjął. Pamiętaj, dla ciebie jest tylko jedna rzecz do zrobienia: wierz w to, przyjmij to. Czy to nie jest proste? Więc to nie jest sprawa tego czy On to zrobi. Ty w to wierzysz i ty to przyjmujesz i od momentu gdy to przyjąłeś, nie mówisz nic innego niż fakt że to masz, a ludzie którzy chcą się z tym nie zgadzać, niech się kłócą z Bogiem. A Ty odchodzisz wolny. To jest tak proste. Nie pozwól sobie na słabość, i nie waż się powiedzieć w żaden sposób słowa, „Nie mam tego jeszcze”, nie mów tego w ŻADNEJ formie. A jedna z nich jest: czekam na manifestacje. A więc, On zrobił to 2000 temu, ty otrzymałeś przebaczenie, On poniósł twoje grzechy 2000 lat temu i poniósł twoje choroby 2000 lat temu, a kiedy ty je otrzymasz? DZISIAJ! Amen? A jak otrzymasz swoje uzdrowienie dzisiaj? gdy uwierzysz i przyjmiesz! Jest powiedziane: gdy uwierzysz w swoim sercu, i wyrazisz swoimi ustami, będziesz miał o cokolwiek poprosisz. Tak?
A więc kiedy się modlisz, wierz że otrzymujesz i będziesz to miał. Więc modlisz się, wierzysz, i będziesz miał. Amen?

Przeanalizujcie wraz z tym nauczaniem świadectwa Darii, Renaty i Piotra - znajdźcie w ich świadectwie te trzy kroki!

 

 

Klucz nr 1, ustanów Słowo Boże.

Klucz nr 2, ustal dzień i godzinę dla swojego cudu.

Klucz nr 3, Zachowuj się jakbyś był już wolny, odrzucaj wszystko co świadczyłoby, że jest inaczej

 

 

 

Link do części 1   https://magisteriumpisma.pl/klucz-do-cudu

Link do części 2   https://magisteriumpisma.pl/3-klicze-do-cudu-cz2

Link do części 3   https://magisteriumpisma.pl/3-klicze-do-cudu-cz3