Tag: Nowy Testament

Archeologia biblijna
Kiedy powstał Nowy Testament ?

Kiedy powstał Nowy Testament ?

Kiedy napisano Ewangelie, Nowy Testament ?