Jak się chronić przed wpływem diabła, szatana ?

Jak się chronić przed wpływem diabła, szatana ?

Jak się chronić przed wpływem diabła, szatana ?

Jak się chronić przed wpływem diabła, szatana ?

Nie musisz żyć w strachu przed demonicznymi wpływami. Biblia pokazuje, jak możesz skutecznie przeciwstawić się Diabłu:

    Naucz się rozpoznawać metody Diabła, żebyś ‛nie był nieświadomy jego zamysłów’ (2 Koryntian 2:11).

    Nabywaj wiedzy z Pisma Świętego i wprowadzaj ją w czyn. Stosowanie się do zasad biblijnych będzie dla ciebie ochroną (Efezjan 6:11-18).

    Pozbądź się wszystkich rzeczy, które mają związek z demonami (Dzieje 19:19). Mogą to być utwory muzyczne, książki, czasopisma, plakaty i filmy, które propagują okultyzm.

 

Podstawy:

1. Nie obawiaj sie diabła, nie boj się go. Strach to jego narzędzie pracy nie twoje. Ty pachniesz świętością nie strachem. Uwierz,że jesteś wolny. Biblia uczy,że ty masz go pod swoimi stopami (rodzaj dokonany) Chrystusz uczynił to na krzyżu. Szatan zna biblie, zna też swoją historie on wie doskonale,że został już pokonany (rodzaj przeszły)

Biblia uczy nas,że Jeśli masz diabla "pod swoimi stopami" "depczesz po nim" to on ucieknie!

 

2. Musisz poznać i uznać Autorytet i Władzę Chrystusa Jezusa.

3. Musisz uwierzyć Słowu Bożemu zawartym w Biblii. (uwaga wiele bibili dziś w sklepach jest nie prawidłowych i zmanipulowanych. Polecamy tą: http://ewangelia.magisteriumpisma.pl )

4. Modlitwa pełna mocy.

Jeślie nie ty to poszukaj modlącego się który zdaje sobie sprawę z tego, że ma władzę i autorytet nad diabłem. (Uwaga, dużo ludzi tak zwanych "niedzielni chrzescijanie", "wierzący nie praktykujący" itp. oni nie maja takiej władzy i mogą narazić siebie i innych na atak czy opresje demoniczną.

 

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wykładu na ten temat to napisz do nas.